Print Thứ Sáu, 13/08/2021 16:30 Gốc

Sáng 13/8, HĐND huyện An Dương khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng năm 2021; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện những tháng cuối năm; thông qua nhiều chủ trương đầu tư các dự án, công trình quan trọng trên địa bàn huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện tập trung thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2021 (lần 3) với quy mô, số vốn tăng từ 283 tỷ đồng lên 310,7 tỷ đồng từ nguồn vượt thu năm 2020 của huyện; đồng thời ưu tiên bố trí vốn thực hiện dự án khởi công mới, dự án trọng điểm năm 2021. HĐND huyện thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 7); quyết định chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư quan trọng, trong đó 9 dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đồng Thái, An Hòa, Thị trấn An Dương, Bắc Sơn và 1 dự án xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 6, Thị trấn An Dương; thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND huyện khóa 20; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán tu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND huyện.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành, Bí thư Huyện ủy An Dương phát biểu tại kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2021, huyện An Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt chủ đề năm của huyện “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước-Cải cách hành chính-Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng” và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhờ vậy, tình hình kinh tế xã hội huyện tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp đạt hơn 565 tỷ đồng. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 300 tỷ đồng, đạt 67% dự toán thành phố giao, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó góp phần cùng thành phố ngăn chặn kiểm soát không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tê, xã hội. Huyện hoàn thành, đưa vào sử dụng 13 công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2020; khởi công 12 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện được tập trung cao, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật hành chính được quan tâm chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện An Dương khóa 20.

6 tháng cuối năm, huyện An Dương tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả cao 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chủ đền năm của huyện; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; tắng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công…/.

Tin và Ảnh: Tiến Đạt

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: HĐND huyện An Dương khóa 20: Quyết định thông qua nhiều chủ trương, dự án đầu tư quan trọng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác