Print Chủ Nhật, 20/10/2019 14:48

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố, trong tháng 9, đơn vị tiến hành quản lý 1.114 lượt người hưởng trợ cấp BH thất nghiệp, lũy kế đạt 11.909 lượt người.

Cũng trong tháng, đơn vị thực hiện hậu kiểm công tác chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại 267 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi về quỹ BHXH gần 118 triệu đồng. Qua hậu kiểm đã chấn chỉnh những tồn tại, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật BHXH. Đồng thời thực hiện rà soát dữ liệu, phát hiện và từ chối chi trả với số tiền 203 triệu đồng của 41 người vừa tham gia BHXH vừa hưởng trợ cấp BH thất nghiệp.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hậu kiểm chế độ ốm đau, thai sản tại 267 đơn vị sử dụng lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác