Print Thứ Năm, 28/10/2021 18:20 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan về việc tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa cũng như hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, kịp thời hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhờ đó số thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng tính đến hết tháng 9/2021 đạt 48.505 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo của Cục Hải quan, tính đến hết tháng 9/2021, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thu được 48.505 tỷ đồng, đạt 86,6% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ), đạt 83,8 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ); tăng 80,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu ngân sách tháng 9/2021 của Cục Hải quan Hải Phòng tăng 80,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 42.088 tỷ đồng, đạt 85% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ), đạt 82,9% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ), đạt 79,4% chỉ tiêu Ủy ban nhân dân giao phấn đấu (53.000 tỷ); tăng 20,30% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi Cục Hải quan Thái Bình đạt hơn 1.394 tỷ đồng, đạt 126,76% so với chỉ tiêu giao cả năm; Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thu được gần 6.443 tỷ đồng, đạt 97,62% chỉ tiêu cả năm; Chi Cục Hải quan Hải Dương thu được gần 2.076 tỷ đồng, đạt 103,78% chỉ tiêu cả năm,… Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có số thu lớn nhất với gần 14.946 tỷ đồng, đạt 90,58% chỉ tiêu cả năm.

Cũng trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 8.918,77 triệu USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.582,88 triệu USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 29,59 triệu USD, tăng 58,6% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu đạt 4.335,89 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.530,43 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Máy soi container tại Cảng Lạch Huyện, Hải Phòng.

Theo Cục Hải quan, nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp của các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan thành phố và các yếu tố khách quan do hoạt động XNK có sự tăng trưởng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, sắt thép, mỹ phẩm đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2021, mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 82,25 triệu USD tăng 85,3%; mặt hàng xe máy đạt 1,13 triệu USD tăng 1146,4%; mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,60 triệu USD tăng 10,2%; mặt hàng xăng dầu đạt 58,92 triệu USD tăng 34,4%; mặt hàng sắt thép đạt 217,90 triệu USD tăng 32,6%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,38 triệu USD tăng 55,2%.

So với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, sắt thép, mỹ phẩm có chiều hướng tăng trưởng khả quan. Cụ thể, mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 50,54 triệu USD tăng 111,9%; mặt hàng xe máy đạt 1,13 triệu USD tăng 1146,4%; mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,57 triệu USD tăng 10,7%; mặt hàng xăng dầu đạt 57,83 triệu USD tăng 35,2%; mặt hàng sắt thép đạt 171,12 triệu USD tăng 24,5%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,38 triệu USD tăng 55,4%.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong tạo thuận lợi cho thông quan, không để đứt gãy chuỗi cung ứng của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng Cục Hải quan, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm đình trệ hoạt động của doanh nghiệp đã khiến cho việc thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, để số thu ngân sách Nhà nước đạt 56.000 tỷ đồng theo chỉ tiêu Bộ Tài chính đã giao, Cục Hải quan thành phố xác định cần phải tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp gắn với việc quyết liệt thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất, góp phần vào sự phát triển bứt phá của thành phố.

LIÊM ĐOÀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 48.505 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác