Print Thứ Ba, 18/02/2020 17:30 Gốc

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, xây dựng thí điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 08 xã gồm (1) xã Tân Liên – huyện Vĩnh Bảo; (2) xã Kiến Thiết – huyện Tiên Lãng; (3) xã Thuỵ Hương – huyện Kiến Thuỵ; (4) xã Tân Dân – huyện An Lão; (5) xã Đồng Thái – huyện An Dương; (6) xã Gia Minh – huyện Thuỷ Nguyên; (7) xã Gia Đức – huyện Thuỷ Nguyên; (8) xã Xuân Đám – huyện Cát Hải, làm cơ sở đề xuất, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, triển khai đầu tư hoàn thành xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng, cải tạo, chỉnh trang bãi rác theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025 tại 08 xã.

Nội dung nhiệm vụ tập trung vào các lĩnh vực Hạ tầng kinh tế – xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục – Y tế – Văn hoá; Môi trường; Quốc phòng – An ninh trật tự – Hành chính công.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn thành phố tới các cấp, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 40-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác