Print Thứ Hai, 23/03/2020 16:31 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Chương trình 130/CP năm 2020; Kế hoạch số 09/KH-C02-P5 ngày 21/01/2020 của Ban Chủ nhiệm Đề án 5 “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” (gọi tắt là Đề án 5) – Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 5, Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020.

Nội dung kế hoạch tập trung ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 5, Chương trình 130/CP năm 2020. Ban Chủ nhiệm Đề án tổ chức giao ban 06 tháng và cuối năm nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và xác định chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tiếp theo. Tổ chức tổng kết Đề án 5 giai đoạn 2016 – 2020 và nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn 2021 – 2025. Lồng ghép kiểm tra, khảo sát liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 130/CP và Đề án 5 tại một số địa phương trọng điểm năm 2020.

Theo đó, yêu cầu kế hoạch được thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định pháp luật về công tác đối ngoại. Đồng thời nâng cao nhận thức, hành động của người dân thông qua các biện pháp truyền thông phòng ngừa, đấu tranh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng mua bán người. Duy trì, phát huy có hiệu quả, thiết lập mới các cơ chế hợp tác song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế, đồng thời huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho công tác phòng, chống mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 43-KH-BCNDA5.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai thực hiện Chương trình  phòng, chống mua bán người năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác