Print Thứ Tư, 26/02/2020 18:22 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND), Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019, theo đó: Thành phố phấn đấu 100% hộ nghèo trên địa bàn thành phố có khó khăn về nhà ở, có nhu cầu xây mới, sửa chữa, đủ điều kiện đều được thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND; việc xây mới, sửa chữa nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích nhà ở và tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng) sau khi áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ này của thành phố; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của thành phố.

Về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ: Là hộ nghèo được xác định theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia ở từng giai đoạn, đảm bảo các điều kiện sau:

– Có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng.

– Có đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ đổ sập và không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

Về nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia theo từng giai đoạn để xây mới, sửa chữa nhà, đảm bảo diện tích và chất lượng nhà theo quy định; Đảm bảo công khai minh bạch, tránh thất thoát, đảm bảo phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ đến từng hộ gia đình trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng quận, huyện và của thành phố.

Về mức hỗ trợ:

– Hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trong thời hạn tối đa 15 năm để xây mới, sửa chữa nhà ở. Thời hạn trả hết nợ gốc tối đa 15 năm. Mức vay tối đa được hỗ trợ lãi suất cụ thể: Xây mới là 35 triệu đồng/hộ; Sửa chữa là 20 triệu đồng/hộ.

– Hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng (xi măng, gạch): Mức hỗ trợ tối đa cụ thể: Xây mới là 5,9 tấn xi măng/hộ và 14.000 viên gạch/hộ; Sửa chữa là 2,95 tấn xi măng/hộ và 7.000 viên gạch/hộ.

Tải về toàn văn Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/02/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác