Print Thứ Ba, 07/01/2020 09:04 Gốc

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Nội dung Kế hoạch tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố; tăng cường, chủ động trong tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp là đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nhằm triển khai có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước; đảm bảo khi phát sinh các vụ việc thuộc trách nhiệm bồi thường của nhà nước phải được hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 01 KH-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác