Print Thứ Tư, 25/12/2019 16:32

Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng vừa có báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Công an thành phố đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 1363/KH-CAHP-PV11 ngày 02/11/2015 về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, đồng thời tổ chức triển khai quán triệt nội dung các kế hoạch, quyết định, quy chế về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nhằm xác định công tác phối hợp kiểm soát không đồng bộ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của các cơ quan doanh nghiệp; đặc biệt là ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương, kế hoạch phòng, chống ma tuý; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị: Hải quan, Công thương, Y tế trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, hằng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và chính quyền các địa phương để kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Công an thành phố và Sở Y tế kết phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm điều trị Methadone, ngăn chặn việc thất thoát Methadone từ những người đang điều trị; kết hợp với Hải quan Hải Phòng phát hiện và tiêu huỷ 02 container chứa 5,6 tấn Lá Khat được vận chuyển từ Châu Phi về Hải Phòng; phối hợp với các ngành tổ chức 143 buổi tuyên truyền cho 150.000 người trong các lớp tập huấn, hội thảo, kiểm tra về phòng chống ma tuý nói chung và các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý nói riêng.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng đề xuất một số nội dung về sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tập trung cao nguồn lực cho công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, đảm bảo các dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý, kiểm soát xuất, nhập khẩu tiền chất được cập nhật kịp thời và được kết nối tới các đơn vị chức năng.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 414 BC-BCD799

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai hiệu quả quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác