Print Thứ Ba, 12/10/2021 13:56 Gốc

Thực hiện Công văn số 574/TCDS -TTGD ngày 10/9/2021 của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về việc tuyên truyền và tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thông ngành Dân số (26/12/1961- 26/12/2021), Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số nhằm động viên, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu về công tác dân số ở Trung ương và địa phương, đẩy mạnh định hướng các nội dung tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng trong cả nước.

Để giải báo chí được triển khai có hiệu quả, Sở Y tế thành phố Hải Phòng có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo Hải Phòng, các cơ quan thông tấn báo chí tại Hải Phòng quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền và phát động cuộc thi đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia để giải báo chí được lan tỏa rộng rãi.

Đề nghị Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến, phát động giải báo chí tới các cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, cán bộ truyền thông phụ trách dân số thuộc các ngành phối hợp tuyên truyền về công tác dân số từ tuyến huyện tới cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác