Print Thứ Ba, 05/04/2022 10:54 Gốc

Ngày 4/4/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố cho đối tượng trẻ em từ đủ 5 tuối đến dưới 12 tuổi (sau đây gọi tắt là trẻ từ 5 đến 11 tuổi).

Mục tiêu cụ thể

. 100% trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn toàn thành phố được tiếp cận tiêm vắc xin phòng COVID-19.

. Trên 90% trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn toàn thành phố đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

. Sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin phồng COVID-19 được phân bổ; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

Đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

. Toàn bộ đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, dự kiến: 244.718 trẻ (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

. Phương án triển khai điều tra, lập danh sách:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, điều tra lập danh sách toàn bộ trẻ trên địa bàn theo từng lớp (tại các trường học) và tại cộng đồng (đối với trẻ những trẻ không đi học) chia làm 2 nhóm để xây dựng kế hoạch triển khai khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm:

. Đối tượng: Toàn bộ học sinh khối trường mầm non công lập, tư thục, trường Tiểu học (Cấp 1), Trung học cơ sở (Cấp 2), trường liên cấp và trẻ em không đi học có độ tuổi từ đủ 05 tuổi đến 11 tuổi.

* Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng (trẻ từ đủ 5 tuổi đến 11 tuổi 11 tháng 29 ngày).

2. Quản lý danh sách đối tượng theo trường học đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp trẻ không tham gia học tập tại các trường, quản lý theo danh sách của xã, phường.

3. Cập nhật đối tượng lên phần mềm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Lựa chọn vắc xin sử dụng

1. Vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech (COMIRNATY), chỉ định tiêm cho đối tượng từ 5 đến 11 tuổi và hướng dẫn chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, cụ thể:

(1) Liều tiêm của vắc xin Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) sử dụng tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi:

– Mỗi liều 0.2 ml, chứa 10 mcg vắc xin mRNA Covid-19.

(2) Lịch tiêm: 02 mũi, cách nhau 4 tuần.

(3) Dạng bào chế: Hỗn dịch đậm đặc pha tiêm.

(4) Quy cách đóng gói:

– 1 khay chứa 195 lọ; mỗi lọ chứa 10 liều;

– 1 hộp chứa 10 lọ; mỗi lọ chứa 10 liều.

(5) Tên cơ sở sản xuất – Nước sản xuất:

– Pfizer Manufacturing Belgium NV – Bỉ;

– BioNTech Manufacturing GmbH – Đức;

– Pharmacia and Upjohn Company LLC (Cách viết khác là: Pharmacia & Upjohn Company LLC) – Hoa Kỳ;

– Hospira Incorporated (Cách viết khác là: Hospira Inc.) – Hoa Kỳ.

(6) Tên cơ sở đề nghị phê duyệt vắc xin: Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam).

2. Vắc xin phòng COVID-19 Spikevax của Modema, chỉ định tiêm cho đối tượng từ 6-11 tuổi và hướng dẫn chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, cụ thể:

(1) Liều tiêm của vắc xin spikevax (của hãng Modema) sử dụng tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi:

– Mỗi liều 0,25 ml, chứa 50 mcg vắc xin mRNA Covid-19.

(2) Lịch tiêm: 02 mũi, cách nhau 4 tuần

(3) Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp

(4) Quy cách đóng gói: Mỗi lọ đa liều, chứa tối đa 20 liều

(5) Tên cơ sở sản xuất – Nước sản xuất:

– Rovi Pharma Industrial Services, S.A – Tây Ban Nha.

– Recipharm Mont – Pháp.

– Mondema TX, Inc – Mỹ.

– Catalent Indiana, LCC – Mỹ.

– Lonza Biologies, Inc – Mỹ.

– Baxter – Mỹ.

– Moderna Biotech – Tây Ban Nha.

– Samsung Biologies Co., Ltd – Hàn Quốc

(6) Tên cơ sở đề nghị phê duyệt vắc xin: Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam.

Thời gian, hình thức, địa điểm, triển khai tiêm chủng

1. Thời gian

– Căn cứ thời gian cung ứng vắc xin của Trung ương, thành phố có điều chỉnh thời gian tổ chức tiêm phù hợp, dự kiến thời gian như sau:

– Tại các trường Trung học cơ sở: Tuần 2 tháng 4 tiêm cho học sinh lớp 6, tổ chức lần lượt theo thứ tự từng lớp.

– Tại các trường Tiểu học: Tuần 3 tháng 4, tiêm từ khối lớp 5 đến khối lớp 4, khối lớp 3, khối lớp 2 và khối lớp 1.

– Tại các trường mầm non: Tuần 4 tháng 4, tổ chức tiêm thứ tự các trường công lập đến tư thục.

– Đối với nhóm đối tượng không đi học, Ban Chỉ đạo cấp xã chỉ đạo lập danh sách tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

2. Hình thức triển khai

– Triển khai theo lộ trình từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp hơn.

– Triển khai thí điểm cho học sinh lớp 6 tại 2-3 trường Trung học cơ sở tại 2-3 quận, huyện. Đánh giá, rút kinh nghiệm sau đó triển khai đồng loạt trên quy mô toàn thành phố.

– Tại các điểm tiêm tổ chức tiêm cuốn chiếu theo từng cấp, khối lớp, từng lớp (tiêm lần lượt hết nhóm lớp thứ tự từ lớp 6 – lớp 5 – lớp 4 … và hết đến học sinh lớp 5 tuổi trường mầm non).

– Trường hợp có đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng nhiễm bệnh COVID-19 đang thực hiện cách ly thì địa phương bố trí tiêm ngay cho đối tượng khi hoàn thành cách ly.

3. Địa điểm tiêm

– Tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động đảm bảo điều kiện an toàn tiêm chủng, an toàn phòng, chống dịch; bao gồm: Trung tâm Y tế, bệnh viện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, cơ sở tiêm chủng dịch vụ, các điểm trường…), trong đó: (1) Ưu tiên triển khai tổ chức tiêm chủng tại các trường học, (2) Các điểm tiêm Trạm Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tế đảm bảo đủ các điều kiện tổ chức tiêm chủng và cấp cứu cho các đối tượng sau tiêm.

– Số lượng bàn tiêm tại các điểm tiêm chủng: các địa phương chủ động xem xét bố trí phù hợp với số đối tượng từng điểm tiêm, đảm bảo an toàn tiêm chủng và tiến độ tiêm chủng đề ra (mỗi điểm tiêm chủng bố trí từ 5-8 bàn tiêm).

4. Nhân lực thực hiện tiêm

– Nhân lực thực hiện tiêm chủng: cán bộ y tế đã được tập huấn tiêm vắc xin COVID-19 tại tất cả các đơn vị bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, phường và các cơ sở tiêm chủng dịch vụ.

– Nhân lực thực hiện thường trực cấp cứu phản ứng phản vệ sau tiêm chủng: Huy động tối đa các đội, kíp cấp cứu thường trực tại điểm tiêm chủng đảm bảo mỗi điểm tiêm chủng bố trí tối thiểu 01 kíp cấp cứu.

– Tại các địa phương: Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng huy động nguồn, nhân lực hỗ trợ công tác phân luồng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an ninh, trật tự tại điểm tiêm chủng.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 84/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác