Print Thứ Năm, 19/12/2019 09:37 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

Nội dung quy định tập trung vào ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp; ứng xử với người dân, tổ chức và doanh nghiệp; ứng xử khi tham dự các cuộc họp, hội nghị; ứng xử trong các mối quan hệ xã hội.

Theo đó, việc thực hiện quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tuân thủ các nguyên tắc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế – xã hội; đảm bảo không trái thuần phong mỹ tục và các chuẩn mực đạo đức xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp với định hướng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận tuỵ, chuyên nghiệp, liêm chính, văn minh.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện; bổ sung việc thực hiện Quy định này thành một trong các tiêu chí chi tiết để đánh giá, phân loại hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-48-20019-QD-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác