Print Thứ Sáu, 31/01/2020 09:28 Gốc

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nhân dịp Tết Canh tý 2020 vừa qua, thành phố đã triển khai tặng quà của Chủ tịch nước cho 46.966 người có công, với tổng kinh phí 9,858 tỷ đồng bằng tiền mặt (bằng 98,79% so với năm 2019) do đối tượng giảm, mức quà bằng Tết 2019.

Thành phố cũng triển khai tặng quà của thành phố cho 46.951 người có công và 3 tập thể, 28 gia đình tiêu biểu, 4 Trung tâm điều dưỡng thương binh với tổng kinh phí 187,85 tỷ đồng, bằng 112,03% so với Tết Nguyên đán 2019.

Ngoài các hoạt động thăm, tặng quà của lãnh đạo thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà trên địa bàn quản lý; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các hội, đoàn thể thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các nguồn lực, sự trợ giúp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân và cộng đồng đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dắng.

Các địa phương (cấp huyện, cấp xã) tổ chức tiếp xúc, thăm hỏi, tặng quà cho người có công đối với 32.728 lượt người, với kinh phí là 11,922 tỷ đồng (cấp huyện 8,528 tỷ đồng, cấp xã 3,664 tỷ đồng), bằng 155,60% so với Tết năm 2019.

Các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể thăm, tặng quà đối với 10.806 lượt người có công, với số tiền 3,769 tỷ đồng, bằng 129,25% so với Tết 2019.

Như vậy, tổng cộng thành phố đã triển khai tặng quà cho 137.451 lượt người có công với tổng số tiền 213,126 tỷ đồng, bằng 114,29 % so với Tết 2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Tri ân người có công dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác