Print Thứ Ba, 08/10/2019 10:04

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phân công nhiệm vụ cho các ngành, cấp, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác tổ chức Lễ Thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ.

Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 00 phút ngày 15/10/2019.

Địa điểm tổ chức: Lễ Thông xe kỹ thuật được tổ chức tại khu vực trên mặt cầu Hoàng Văn Thụ phía bờ Nam.

Toàn văn nội dung Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 7/10/2019 như sau:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Tổ chức Lễ Thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác