Print Thứ Tư, 04/09/2019 17:10

Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ; thành phố tiếp tục tổ chức đối thoại, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện tốt; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, là một số đánh giá tiêu biểu trong Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác