Print Thứ Sáu, 04/10/2019 13:40

Trong 9 tháng năm 2019, với định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tải về toàn văn Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 02/10/2019.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp Quý IV năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác