Print Thứ Sáu, 31/01/2020 11:39 Gốc

Công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong những năm qua đã được các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hải Phòng quan tâm thực hiện.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân của trẻ em, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cộng đồng, gia đình, nhà trường trong phòng, chống xâm hại trẻ em.

Việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh được quan tâm thực hiện từ gia đình, nhà trường, xã hội. Các khu đô thị lớn được xây dựng trên địa bàn Thành phố đều có khu vui chơi, giải trí; một số khu vui chơi dành riêng cho trẻ em được đầu tư xây dựng. Thành phố đã thực hiện nhiều phong trào, mô hình tốt để phòng, chống xâm hại trẻ em. Việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động vui chơi, giải trí trong hoạt động du lịch và du lịch biển được tăng cường. Việc theo dõi và xử lý thông tin trên không gian mạng được quan tâm, thực hiện để phòng, chống xâm hại trẻ em.

Việc hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại đã được quan tâm, chú trọng. Công tác xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm về xâm hại trẻ em đã được tăng cường, các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em được giải quyết về cơ bản là đúng pháp luật, góp phần vào việc răn đe, phòng ngừa chung. Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, lấy ý kiến của trẻ em, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại…

Trong thời gian tới, yêu cầu công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em cần được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm và tích cực triển khai hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 65-BC-DGS

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng tích cực thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác