Print Thứ Sáu, 14/02/2020 06:03 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có Công văn số 845/UBND-KHĐT chỉ đạo việc thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cụ thể, đối với Chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BHKĐT khi đề xuất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bảo đảm các nội dung đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về loại thông tin, thời hạn cung cấp, trách nhiệm cung cấp tuân thủ theo quy định. Đối với các gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, yêu cầu bên mời thầu đính kèm tệp tin hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có kế hoạch, bố trí cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng để triển khai thực hiện.

Đối với cơ quan, đơn vị thẩm định, khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị thẩm định căn cứ nội dung quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT để chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện.

Với người có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu thầu thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện từng chỉ tiêu tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, đánh giá kết quả, nguyên nhân và đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố biện pháp để hoàn thành đúng lộ trình.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức đoàn thể; chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý công tác đấu thầu theo thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 845-UBND-KHDT.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác