Print Thứ Tư, 06/04/2022 11:21 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản số 2183/UBND-VH1 về việc thực hiện mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1576/VPCP-KGVX ngày 14/3/2022 về việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Du lịch chủ trì cùng các Sở: Văn hóa và Thể thao, Y tế, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn bản số 1576/VPCP-KGVX ngày 14/3/2022, các nội dung hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đảm bảo phù họp với nhu cầu, các điều kiện thực tế của thành phố, an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch; tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương và thành phố.

Tài liệu kèm theo: Văn bản số 2183/UBND-VH1

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thực hiện mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác