Print Thứ Sáu, 26/02/2021 10:33 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại các Văn bản số 282/STTTT-CNTT ngày 22/02/2021; số 300/STTTT-CNTT ngày 24/02/2021 về việc thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và địa điểm đông người trên địa bàn thành phố,

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về kỹ thuật, công nghệ để kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

2. Giao Công an thành phố chỉ đạo Chốt trưởng các Chốt kiểm soát phân công các thành viên làm nhiệm vụ kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE, đồng thời với kiểm soát khai báo y tế bằng giấy cho các Ca trực để đảm bảo công tác kiểm soát khai báo y tế nhanh, hiệu quả và an toàn.

3. Giao Sở Y tế hướng dẫn các lực lượng làm công tác kiểm soát khai báo điện tử tại các Chốt kiểm soát; thường trực giám sát dữ liệu và tổ chức ngay quy trình đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đối với trường hợp khai báo có biểu hiện về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

4. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị (biển hướng dẫn khai báo y tế, Wifi miễn phí,…) để phục vụ việc Khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai việc Khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các địa điểm công cộng, đông người ra/vào để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Duy trì thực hiện khai báo y tế một cách thường xuyên, liên tục; yêu cầu kịp thời khai báo bổ sung khi có biểu hiện các vấn đề về y tế.

6. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thực hiện tuyên truyền việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR-CODE cho toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố và người dân các tỉnh thành phố khác có kế hoạch về thành phố Hải Phòng áp dụng thống nhất để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và địa điểm đông người
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác