Print Thứ Hai, 05/08/2019 21:51

Năm 2018, điểm tổng hợp Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hải Phòng đạt 42,80/80 điểm. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện Chỉ số PAPI trong nhóm đạt điểm thấp của thành phố, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan: Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại địa bàn dân cư: xây dựng lịch công tác tuyên truyền hàng tháng đến thôn, xóm, tổ dân phố…; tổ chức các cuộc họp để xin ý kiến đối với các nội dung người dân được bàn và quyết định; cung cấp thông tin, xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xử lý người cản trở các hoạt động của công dân; phối hợp với HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thưc hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: đảm bảo đủ các nội dung công khai theo quy định trong Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bố trí đặt bảng tin công khai để người dân dễ thấy, dễ theo dõi. Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân: thực hiện tốt công tác tiếp công dân; bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố…; bố trí địa điểm tiếp công dân theo quy định.

Thanh tra thành phố tiếp tục thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị phụ trách. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; bảo vệ người dân khi thực hiện tố cáo hành vi tham nhũng. Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng để người dân biết, thực hiện giám sát.

Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện tốt các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ công chức tại Bộ phận một của; triển khai hệ thống camera trực tuyến tại Bộ phận một cửa theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc đánh giá chất lượng không khí trên địa bàn thành phố; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khai thác sử dụng và kiểm soát các nguồn xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, cải thiện chất lượng dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở: nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của mạng lưới y tế tuyến huyện; nâng cao chất lượng thực hiện công tác bảo hiểm y tế; tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục bậc tiểu học; cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác