Print Thứ Tư, 01/04/2020 11:47 Gốc

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, xét tình hình thực tế về dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam,

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Từ 0 giờ ngày 01/4/2020, yêu cầu mọi người dân:

– Ở tại nhà, chỉ ra ngoài đường nhưng không quá 22 giờ hàng ngày trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

– Chỉ ra khỏi nhà sau 22 giờ hàng ngày trong trường hợp cấp cứu, mua thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác.

– Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

2. Thành lập các Chốt kiểm soát dịch bệnh:

– Đối với các Chốt ở các cửa ngõ thành phố:

Giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Sở Y tế thống nhất thành phần bổ theo Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, sớm trình UBND thành phố quyết định.

– Đối với các Chốt tại các cửa ngõ ra vào các quận, huyện:

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện – Trưởng Ban chỉ phòng chống Covid-19 phối hợp với các quận, huyện giáp ranh xem xét, xác định vị trí các Chốt bảo đảm phù hợp với thực tế, tránh chồng chéo; ban hành Quyết định thành lập với số lượng mỗi Chốt không quá 20 người, bao gồm thành phần chính là lực lượng Công an, Quân sự, Y tế của các quận, huyện và huy động sự tham gia của các lực lượng khác như Đoàn viên Thanh niên, lực lượng dân quân dự bị… báo cáo UBND thành phố trước 14 giờ ngày 01/4/2020, ban hành Quyết định thành lập các Chốt và triển khai thực hiện ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

– Đối với các Chốt ra, vào các xã, phường và thị trấn:

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện – Trưởng Ban chỉ phòng chống Covid-19 xem xét, xác định vị trí các Chốt bảo đảm phù hợp với thực tế, tránh chồng chéo; ban hành Quyết định thành lập với số lượng mỗi Chốt không quá 10 người, bao gồm thành phần chính là lực lượng Công an, Quân sự, Y tế của các xã, phường, thị trấn. Bắt đầu thực hiện từ ngày 01/4/2020, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.

– Đối với Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố (thành lập theo Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy):

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện – Trưởng Ban chỉ phòng chống Covid-19 rà soát, bổ sung lực lượng Đoàn viên Thanh niên, Mật trận Tổ Quốc, Hội viên Hội Phụ nữ, Hội viên Hội Nông dân thôn, tổ dân phố, tối đa không quá 20 người/Tổ.

3. Hạn chế các phương tiện giao thông:

– Dừng hoạt động của các bến đò, bến phà kết nối giữa Hải Phòng và các tỉnh bắt đầu từ ngày 01/4/2020.

– Tiếp tục dừng hoạt động của tất cả các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng (trừ xe hợp đồng đưa đón công nhân và các chuyên gia của các doanh nghiệp); dừng hoạt động 90% số lượng xe của các hãng Taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 01/4/2020.

– Các phương tiện chở khách, người không được vào địa bàn Hải Phòng trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp và các loại xe vận tải.

– Giao Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố thực hiện.

4. Đối với các hoạt động của các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu:

Giao Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chỉ đạo duy trì, bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đồng thời xây dựng phương án đảm bảo cung cấp lương thực phẩm thiết yếu cho nhân dân khu vực khó khăn trong thời gian cách ly toàn xã hội.

5. Hạn chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc:

– Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ bố trí tối đa 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc, phần còn lại làm việc tại nhà; đối với những cơ quan liên quan đến phục vụ các hoạt động kinh tế, thu chi ngân sách, tùy tình hình thực tế, do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định.

– Đối với các cơ quan Công an, Quân sự, Y tế và lực lượng Thanh tra chuyên ngành làm việc 100% số lượng cán bộ công chức.

Các nội dung đã chỉ đạo tại các Văn bản trước đây của thành phố không đề cập tại Văn bản này vẫn tiếp tục thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thành phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác