Print Thứ Hai, 05/09/2022 15:35 Gốc

Trên cơ sở rà soát, diễn biến quá trình di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại khu vực biển trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông tin cụ thể như sau:

1. Thực trạng hoạt động nuôi ngao của các hộ dân:

Các hộ dân nuôi ngao trên khu vực ven biển thuộc quận Hải An và huyện Kiến Thụy là tự phát, ban đầu các hộ nuôi ngao với quy mô, diện tích nhỏ. Năm 2011, Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy đã triển khai rà soát các hộ nuôi ngao vùng ven biển huyện Kiến Thụy, tại thời điểm này, chỉ có khoảng 32 hộ nuôi ngao với diện tích 147,1ha/30 chòi trông coi.

Sau đó các hộ dân đã tự mở rộng diện tích nuôi, lấn ra phía ngoài biển không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; chồng lấn vào khu vực của các tổ chức đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao, cho thuê để thực hiện khai thác khoáng sản cát phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Hiện nay, có 28 hộ đang nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An với diện tích 726,36ha; có 89 hộ đang nuôi ngao trên địa bàn huyện Kiến Thụy với diện tích 2.557,5ha. Các hộ nuôi ngao tại 02 khu vực trên không chỉ là người dân thường trú trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy mà gồm nhiều hộ dân thường trú tại các tỉnh khác như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa…

Theo kết quả rà soát, các địa phương đều có văn bản yêu cầu các hộ dân dừng việc nuôi ngao từ trước đây nhiều năm, như: Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy đã có Thông báo số 282/TB-UBND ngày 16/12/2011, chỉ cho phép các hộ tiếp tục nuôi thả trên diện tích cũ tại khu vực trên đến hết vụ nuôi, nghiêm cấm việc tự ý cắm thêm lưới cây và thả thêm giống; ngày 18/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tiếp tục ban hành Công văn số 1295/UBND-NN yêu cầu các hộ dân dừng ngay việc đầu tư, mở rộng diện tích nuôi thả mới ngao tại bãi triều ven biển xã Đại Hợp. Tuy nhiên, các hộ dân không chấp hành mà tiếp tục tự ý quây bãi, mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao).

Qua rà soát của các địa phương cho thấy: Tất cả các hộ nuôi ngao trên khu vực biển không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc cho phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không nộp bất cứ khoản thuế, phí gì cho địa phương nơi có biển. Do đó, các hộ dân này đã vi phạm các quy định về điều kiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển theo quy định tại Điều 38, 39 và 44 Luật Thuỷ sản năm 2017‹¹› và Điều 37 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ‹²›, Điều 17 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ‹³› quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Qua rà soát của các địa phương cho thấy: Tất cả các hộ nuôi ngao trên khu vực biển không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc cho phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không nộp bất cứ khoản thuế, phí gì cho địa phương nơi có biển.

Theo quy định của pháp luật, đối với hành vi vi phạm mà các hộ dân đang thực hiện thì căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả, vị trí, ranh giới vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, các hộ dân có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra là buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi thủy sản vi phạm; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm; buộc trả lại phần diện tích đất sử dụng không phù hợp; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đó.

Trường hợp các hộ không tự di dời, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 33, 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Việc các hộ dân đã tiến hành nuôi ngao tự phát, vi phạm các quy định pháp luật về nông nghiệp. Để thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biển do thành phố quản lý, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Văn bản số 6761/UBND-KS ngày 22/9/2021 yêu cầu các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản không phép trước 30/11/2021 phải thực hiện xong việc di dời toàn bộ tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực biển đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho các tổ chức khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay (đã gần 12 tháng) các hộ dân vẫn chưa thực hiện di dời.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An và huyện Kiến Thụy thiết lập các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ dân tự nguyện di dời, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Đến nay, tại quận Hải An đã cưỡng chế di dời toàn bộ tài sản, vật nuôi trong vi phạm 161ha tại Khu công nghiệp DeepC 2A; đã có 15/28 hộ dân tự nguyện di dời; còn lại 13/28 hộ dân, thành phố đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An thực hiện cưỡng chế.

2. Thực trạng cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản cát trên khu vực biển quận Hải An, huyện Kiến Thụy:

Hiện nay, trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp phép khai thác khoáng sản cát đối với 16 tổ chức cá nhân, cụ thể:

2.1. Tại địa bàn quận Hải An:

– Tổng các Dự án khai thác cát trên địa bàn quận Hải An của các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép khai thác khoáng sản là 08 Dự án, cụ thể:

(1) Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thái Việt được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2209/GP-UBND ngày 15/10/2014, diện tích khai thác là 98,83ha;

(2) Công ty Cổ phần Thương mại-Xây dựng Tân Vũ Hải Phòng cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2274/GP-UBND 29/12/2010 (sửa đổi, bổ sung tại Giấy phép số 1461/GP-UBND 02/7/2014), diện tích khai thác là 96ha;

(3) Công ty TNHH MTV Kinh doanh KT VLXD Sao Đỏ được cấp Giấy phép khai thác số 81/GP-UBND ngày 20/01/2011 (điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 821/QĐ-UBND 13/4/2017), diện tích khai thác là 82,2ha;

(4) Công ty CP Đầu tư TM&VT Thành Trang được cấp Giấy phép khai thác số 2903/GP-UBND 23/12/2014, diện tích khai thác là 98,9ha;

(5) Công ty CP Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Gia được cấp Giấy phép khai thác số 3443/GP-UBND ngày 13/11/2020, diện tích khai thác là 99ha;

(6) Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát được cấp Giấy phép khai thác số 2779/GP-UBND 07/12/2015, diện tích khai thác là 99,7 ha;

(7) Công ty CP CETI-Đình Vũ được cấp Giấy phép khai thác số 3444/GP-UBND ngày 13/11/2020, diện tích khai thác là 98,7ha;

(8) Công ty Cổ phần Khai thác cát phục vụ khu kinh tế được cấp Giấy phép khai thác số 2751/GP-UBND 04/12/2015, diện tích khai thác là 99ha.

Trong đó:

– Có 02 đơn vị được cho thuê mặt nước trước thời điểm Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ về giao khu vực biển có hiệu lực gồm: (1) Công ty TNHH MTV Kinh doanh KT VLXD Sao Đỏ theo Hợp đồng số 52/HĐ-TĐ ngày 24/4/2014; (2) Công ty Cổ phần Thương mại-Xây dựng Tân Vũ Hải Phòng theo Hợp đồng số 26/HĐ-TĐ ngày 21/3/2014;

– Có 03 đơn vị được cho thuê mặt nước sau thời điểm Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ có hiệu lực và trước thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 về quy định đường mép nước biển trung bình thấp nhất gồm: (1) Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thái Việt theo Hợp đồng số 56/HĐ-TĐ ngày 09/5/2017; (2) Công ty CP Đầu tư TM&VT Thành Trang theo Hợp đồng số 03/HĐ-TĐ ngày 09/01/2017; (3) Công ty TNHH Đầu tư công trình và Thương mại Hoàng Phát theo Hợp đồng số 41/HĐ-TĐ ngày 19/8/2016.

– Có 01 đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao khu vực biển theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP là Công ty Cổ phần Khai thác cát phục vụ khu kinh tế theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 04/5/2021;

– Có 01 đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao khu vực biển theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP là Công ty CP CETI-Đình Vũ theo Quyết định số 1646/QĐ-BTNMT ngày 23/8/2021;

– Có 01 đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao khu vực biển theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ là Công ty CP Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Gia theo Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/10/2021.

2.2. Tại địa bàn huyện Kiến Thụy:

– Tổng các Dự án khai thác cát trên địa bàn huyện Kiến Thụy của các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép khai thác khoáng sản là 08 Dự án:

(1) Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Sơn được cấp Giấy phép khai thác số 1618/GP-UBND ngày 23/8/201, diện tích khai thác là 97,93ha;

(2) Công ty CPĐT Thương mại Đông Kinh được cấp Giấy phép khai thác số 2145/GP-UBND ngày 10/10/2014, diện tích khai thác là 99ha;

(3) Công ty TNHH TM&DV Thiên Quý được cấp Giấy phép khai thác số 2528/GP-UBND ngày 17/11/2014, diện tích khai thác là 88ha;

(4) Công ty CP Phát triển dịch vụ và thương mại Tín Thành được cấp Giấy phép khai thác số 2749/GP-UBND ngày 04/12/2015, diện tích khai thác là 99,5ha;

(5) Công ty CP Khai thác khoáng sản Hải Đăng được cấp Giấy phép khai thác số 13/GP-UBND ngày 02/01/2019, diện tích khai thác là 99,5ha;

(6) Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Nam Đình Vũ được cấp Giấy phép khai thác số 14/GP-UBND 02/01/2019, diện tích khai thác là 82,5ha;

(7) Công ty CP Đầu tư Kiến Thụy được cấp Giấy phép khai thác số 1319/GP-UBND ngày 27/5/2020, diện tích khai thác là 98,1ha;

(8) Công ty CP Đầu tư TM&VT Thành Trang được cấp Giấy phép khai thác số 2904/GP-UBND ngày 23/12/2014, diện tích khai thác là 96ha.

Trong đó:

– Có 01 đơn vị được cho thuê mặt nước trước thời điểm Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ là Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Sơn theo Hợp đồng số 69/HĐ-TĐ ngày 13/5/2014;

– Có 03 đơn vị được cho thuê mặt nước sau thời điểm Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ có hiệu lực và trước thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 về quy định đường mép nước biển trung bình thấp nhất gồm: (1) Công ty CPĐT Thương mại Đông Kinh theo Hợp đồng số 50/HĐ-TMNVB ngày 28/4/2017; (2) Công ty TNHH TM&DV Thiên Quý theo Hợp đồng số 15/HĐ-TĐ ngày 13/02/2018; (3) Công ty CP Đầu tư TM&VT Thành Trang theo Hợp đồng số 80/HĐ-TMNVB ngày 27/12/2016 (sau được điều chỉnh tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/01/202).

– Có 03 đơn vị được cho thuê mặt nước sau thời điểm Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hiệu lực gồm: (1) Công ty CP Phát triển dịch vụ và thương mại Tín Thành tại Hợp đồng 19/HĐ-TĐ ngày 25/3/2019; (2) Công ty CP Khai thác khoáng sản Hải Đăng tại Hợp đồng số 25/HĐTĐ ngày 23/4/2019; (3) Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Nam Đình Vũ tại Hợp đồng số 26/HĐTĐ ngày 23/4/2019;

– Có 01 đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao khu vực biển theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP là Công ty CP Đầu tư Kiến Thụy theo Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 29/9/2020.

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp các Giấy phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp đều đảm bảo quy định của Luật Khoáng sản; việc cho thuê mặt nước, đất có mặt nước, giao khu vực biển đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên môi trường biển và Hải đảo.

2.3. Hiện trạng chồng lấn giữa các mỏ cát và khu vực các hộ dân tự nhận nuôi ngao:

a) Tại quận Hải An

Có 03 mỏ có diện tích chồng lấn với hoạt động nuôi ngao (145,3ha/726,36ha), cụ thể:

– Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao đỏ chồng lấn 60ha/82,2ha được cấp phép;

– Công ty Cổ phần Đầu tư thương vại và Vận tải Thành Trang chồng lần 77ha/98,9ha được cấp phép (15 hộ nuôi trong khu vực trên đã tự nguyện thão dỡ);

– Công ty Cổ phần Khai thác cát phục vụ khu kinh tế chồng lấn khoảng 8,3ha/99ha được cấp phép;

b) Tại huyện Kiến Thụy

Có 06 mỏ có diện tích chồng ấn với hoạt động nuôi ngao (306,93ha/2.557,5ha), cụ thể:

– Công ty Cổ phần Đầu tư thương vại và Vận tải Thành Trang chồng lấn 47,5 ha/96ha được cấp phép

– Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Thụy chồng lấn 75 ha/98,1ha được cấp phép

– Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Sơn chồng lấn 94,0 /97,93ha được cấp phép.

– Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Quý chồng lấn 55/88ha được cấp phép

– Công ty Cổ phần và Dịch vụ Đồng Kinh chồng lấn 30/99ha được cấp phép.

– Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành chồng lấn 35/99ha được cấp phép.

Như vậy, việc chồng lấn trên, dẫn đến một số doanh nghiệp đã đủ điều kiện khai thác cát, nhưng không thể thực hiện khai thác do có sự cản trở của các hộ dân tự nhận nuôi ngao tại khu vực đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép khai thác và khu vực luồng vào các mỏ.

3. Tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển có liên quan đến hoạt động nuôi ngao tự phát của các hộ dân

Quá trình các hộ dân tự ý quây bãi để nuôi ngao tự phát tại khu vực biển quận Hải An, huyện Kiến Thụy đã làm phát sinh những một số tranh chấp như: Giữa các ngư dân khai thác nguồn lợi hải sản tự nhiên tại ngư trường truyền thống với những người dân tự ý cắm cọc, vây bãi nuôi ngao; giữa các chủ bãi nuôi ngao với nhau do tranh chấp diện tích nuôi; giữa người dân tự nhận nuôi ngao với các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản cát để phục vụ các dự án phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Các mâu thuẫn, tranh chấp trên có nguy cơ mất an ninh trật tự khu vực, làm ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh thu hút đầu tư của thành phố Hải Phòng và hình ảnh của người dân quận Hải An, huyện Kiến Thụy. Ngoài ra, việc nuôi ngao không phép tại một số nơi đã làm cản trở việc đi lại của các tàu thuyền và công tác khảo sát, thăm dò, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Điển hình một số vụ việc đã được báo chí đăng tải thời gian qua:

– Ngày 11/9/2015, Báo Lao động đăng tải bài viết “Các bãi nuôi ngao tại Hải Phòng: liên tiếp xảy ra đâm chém do tranh chấp” nêu các vụ việc xô xát, đâm chém xảy ra tại các bãi nuôi ngao tại huyện Kiến Thụy, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn, tranh chấp giữa các ngư dân khai thác ngao tự nhiên với các hộ nuôi ngao tự phát.

– Ngày 14/11/2021, Báo Công an nhân dân đăng tải bài viết “3 ngư dân bị truy sát dã man trên biển” nêu vụ việc một số ngư dân nuôi ngao tại khu vực cồn Chân Châu, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng bị 03 đối tượng chém trọng thương, nguyên nhân xác định là do có sự tranh chấp quyền lợi trong việc khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Cũng theo nội dung bài báo trên, tình trạng tranh chấp bãi giữa các hộ nuôi ngao với nhau và giữa các hộ nuôi ngao với các ngư dân khai thác ngày càng diễn biến phức tạp. Từ năm 2015 đến tháng 9 năm 2021, Công an thành phố đã xử lý 09 vụ việc gây mất an ninh trật tự tại các bãi ngao.

Tình hình tự ý thành lập các hội nhóm nuôi ngao, thường xuyên tụ tập đông người đi đến các cơ quan Trung ương và thành phố để khiếu nại, kiến nghị, nhằm gây áp lực với chính quyền trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển có liên quan đến hoạt động nuôi ngao tự phát của các hộ dân luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đòi hỏi chính quyền thành phố và các địa phương cần phải khẩn trương vào cuộc để đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất trên vùng biển thành phố.

4. Về di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép trên khu vực biển thành phố Hải Phòng

Trước tình hình, nhiều dự án thành phố đã chấp thuận đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cảng biển, đê biển và các dự án khai thác cát để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố nhưng không thực hiện được do có sự ngăn cản trái phép của một số hộ dân nuôi ngao tự phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thu hút đầu tư của thành phố (nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài) và nhu cầu cát phục vụ cho các dự án phát triển thành phố.

4.1. Việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép trên khu vực quận Hải An:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trực tiếp kiểm tra tại thực địa, tổ chức nhiều buổi đối thoại, làm việc với các hộ dân nuôi ngao và chỉ đạo kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân nuôi ngao không phép và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra là buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi thủy sản vi phạm; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm; buộc trả lại phần diện tích đất sử dụng không phù hợp…

Đến nay, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã hoàn thành di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trái phép đối với 96ha thuộc mỏ khai thác cát của Công ty Cổ phần Thương mại-Xây dựng Tân Vũ Hải Phòng và cưỡng chế đối với 17 cá nhân nuôi ngao trái phép tại khu đất 161ha thuộc Dự án xây dựng Khu công nghiệp DeepC 2A của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng4 theo đúng quy định pháp luật, được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

————————————
<4> Đối với việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trong khu vực Khu công nghiệp DeepC 2A cụ thể:

. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CT00745 với diện tích đất 513,4ha tại phường Đông Hải 2 và phường Tràng Cát, quận Hải An để xây dựng Khu công nghiệp DeepC 2A. Tuy nhiên, công tác tổ chức cắm mốc giới và bảo vệ khu đất được thuê của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng không đảm bảo, để 17 cá nhân tự ý lấn chiếm để nuôi trồng thủy sản với diện tích 161ha. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ, ban hành 17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với 17 cá nhân này. Tuy nhiên, tất cả các hộ dân không chấp hành quyết định xử phạt và Ủy ban nhân dân quận Hải An đã ban hành 17 Quyết định cưỡng chế và xin ý kiến các Sở, ngành, thành phố để hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế.

. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế vào ngày 15/4/2022. Quá trình cưỡng chễ diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. Sau cưỡng chế, Ủy ban nhân dân quận Hải An dã ban giao cho Công ty Cổ phần KCN Hải Phòng đã tiếp nhận, quản lý khu đất và phối hợp với Đồn Biên phòng Tràng Cát đảm bản an ninh, trật tự khu vực. Đến nay, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, sau cưỡng chế, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã tạo điều kiện để cho các hộ dân tự thực hiện thu hoạch ngao.

————————————

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Ngày 27/6/2022, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã cắm được 11 phao tiêu bao quanh khu vực biển khoảng 2.500ha; thiết lập hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 hộ nuôi ngao (diện tích 726,36ha) không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định; các hộ dân đã không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, do vậy, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã ban hành 28 quyết định cưỡng chế buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi trồng thủy sản vi phạm, tống đạt đến từng hộ dân.

Ngày 26/7/2022, đã có 15/28 hộ dân nuôi ngao tại phường Tràng Cát với diện tích khoảng 107ha đã tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được Ủy ban nhân dân quận Hải An lập Biên bản công nhận sự tự nguyện chấp hành theo quy định.

Đối với 13 hộ dân nuôi trồng thủy sản còn lại, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế xin ý kiến các sở, ban ngành thành phố và đã được Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương cưỡng chế.

Trước khu cưỡng chế, ngày 26/8/2022, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã tổ chức đối thoại với 13 hộ dân. Tuy nhiên, các hộ dân không đến đối thoại, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức cưỡng chế theo quy định. Thời gian cưỡng chế dự kiến từ ngày 08-10/9/2022.

4.2. Việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép trên khu vực huyện Kiến Thụy:

Như đã phân tích ở trên, hiện nay trên khu vực biển huyện Kiến Thụy có 89 hộ dân tự nhận nuôi ngao với diện tích 2.557,5ha.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy chuẩn bị cắm phao tiêu bao quanh khu vực biển; thiết lập hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trường hợp các hộ dân đã không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, sẽ thiết lập hồ sơ cưỡng chế buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi trồng thủy sản vi phạm theo quy định pháp luật.

5. Về việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân

Sau khi, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Thông báo số 232/TB-UBND ngày 10/5/2022 về việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại các khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát ở quận Hải An và huyện Kiến Thụy; Thông báo số 261/TB-UBND ngày 23/5/2022 về kế hoạch cắm phao tiêu phục vụ việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An, một số hộ dân không đồng ý với nội dung 02 Thông báo và có đơn gửi Văn phòng Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, đồng thời nhiều lần tập trung đông người tại Trụ sở các cơ quan Trung ương và thành phố để khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có thông báo di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giữ nguyên hiện trạng và để các hộ dân tiếp tục được sản xuất nuôi trồng thủy sản, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân. Trên cơ sở đơn của công dân, Ban tiếp công dân thành phố đã tổng hợp có tổng cộng 15 kiến nghị, cụ thể như sau:

(1) Đề nghị dừng việc cắm phao tiêu khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chưa tiếp công dân và chưa trả lời rõ các kiến nghị của người dân.

(2) Yêu cầu làm rõ tại sao Giấy mời số 302/GM-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố chỉ mời các doanh nghiệp khai thác cát, không mời các hộ dân?

(3) Các hộ dân nuôi ngao từ các năm 1990, 1992, 2003, trong quá trình nuôi trồng chưa được các cấp nhắc nhở xử phạt, tuy nhiên đến nay Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy cho rằng các hộ dân nuôi trồng tự phát và trái phép là đúng hay sai?

(4) Việc Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy có nhiều Văn bản yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản là đúng hay sai?

(5) Việc Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy có Giấy mời các hộ dân đến gặp các chủ doanh nghiệp để đối thoại tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đoàn Xá là đúng hay sai?

(6) Việc Ủy ban nhân dân Kiến Thụy mời một số hộ dân đến họp vào ngày 02/5/2022 (ngày nghỉ lễ) là đúng hay sai?

(7) Làm rõ việc các hộ nuôi ngao không nhận được các thông tin về việc di dời, giải tỏa và việc kê khai việc nuôi ngao.

(8) Khiếu nại Thông báo số 232/TB-UBND ngày 10/5/2022 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại các khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát ở quận Hải An và huyện Kiến Thụy (trùng nội dung trong đơn do Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đến tại Văn bản số 937/BTCDTW-TD1 ngày 18/5/2022).

(9) Đề nghị thành phố cung cấp cho các hộ dân hồ sơ cấp mỏ khai thác cát bao gồm: Biên bản khảo sát hiện trạng, thăm dò chất lượng cát, đánh giá chất lượng môi trường.

(10) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho các hộ dân thuê lại diện tích mà các hộ đang nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy; được nộp thuế mặt nước bãi triều để tiếp tục nuôi ngao.

(11) Việc thành phố chỉ đạo di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao là đúng hay sai?

(12) Số lượng ngao của các hộ dân đã thả sẽ được xử lý như thế nào khi thành phố thực hiện việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao?

(13) Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát hiện trạng nuôi ngao của các hộ dân để có quy hoạch phù hợp đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân được tiếp tục nuôi ngao.

(14) Đề nghị có phương án điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết nuôi ngao vùng ven biển phù hợp với thực tế cũng như nguyện vọng của bà con, tạo điều kiện cho người dân duy trì, phát triển ngành nuôi ngao.

(15) Làm rõ việc một số công dân đến Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố bị một số người không mặc đồng phục, sắc phục bắt đưa lên xe về trụ sở công an, chưa được thả. Đề nghị thả các công dân đã bị bắt và làm rõ những người không mặc đồng phục, sắc phục thuộc cơ quan nào?

Ngày 20/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với đại diện 10 hộ dân nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy để lắng nghe ý kiến và giải quyết kiến nghị của các hộ dân. Sau buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Thông báo số 366/TB-UBND ngày 23/6/2022 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với đại diện các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy; Công văn số 4144/UBND-KS ngày 23/6/2022 trả lời 15 kiến nghị nêu trên của các hộ dân nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy, các văn bản này đã được gửi tận tay tới các hộ dân tham gia buổi làm việc.

Không đồng ý với nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố, các công dân đã tiếp tục có đơn gửi tới các cơ quan Trung ương và thành phố, nội dung kiến nghị chủ yếu:

– Không đồng ý di dời hoạt động nuôi ngao;

– Kiến nghị có sai phạm trong việc cấp phép cho các mỏ cát, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ dân cùng đại diện các cơ quan Trung ương;

– Khiếu nại việc giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố là không đúng quy định pháp luật;

– Khiếu nại đối với Thông báo số 187/TB-UBND ngày 12/5/2022 về việc yêu cầu thu hoạch vật nuôi, tháo dỡ công trình nuôi trồng thủy sản không phép trên khu vực biển thuộc địa giới hành chính quận Hải An và Thông báo số 188/TB-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân quận Hải An về việc thả phao tiêu, dựng chòi phục vụ công tác quản lý, khai thác các mỏ cát trên địa bàn quận Hải An;

– Khiếu nại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về điều chỉnh quy hoạch diện tích nuôi ngao tại huyện Kiến Thụy;

– Khiếu nại việc thu hồi đất của các hộ dân không có các Quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khi thu hồi đất không bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân là không đúng quy định pháp luật.

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Thanh thành phố rà soát, phân loại và đề xuất xử lý đơn.

Ngày 29/7/2022, Thanh tra thành phố đã làm việc với 06 đại diện các hộ dân nuôi ngao là các ông, bà: Vũ Trí Tuân, Đỗ Văn Trường, Mai Văn Phúc, (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) và Trương Công Thành, Phạm Văn Thăng, Vũ Thị Sen (tỉnh Thái Bình). Sau buổi làm việc, Thanh tra thành phố đã tổng hợp 13 nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các hộ dân nuôi ngao và đề xuất một số nội dung để chuẩn bị tại buổi tiếp các hộ nuôi ngao cùng Thanh tra Chính phủ.

6. Quan điểm của thành phố

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, đầu tư nuôi trồng thủy sản trên biển, đất có mặt nước ven biển để phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, việc nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ pháp luật về thủy sản, đất đai, cụ thể: Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Thủy sản năm 2017 thì một trong các điều kiện bắt buộc của cơ sở nuôi trồng thủy sản là tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản; theo quy định tại Điều 140, khoản 2 Điều 165 Luật Đất đai năm 2013 việc nuôi trồng thủy sản trên đất có mặt nước ven biển, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, việc các hộ đang nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản, giao khu vực biển, cho thuê đất có mặt nước là vi phạm các quy định, điều kiện theo quy định pháp luật; ảnh hưởng tới hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái pháp luật, lập lại an ninh, trật tự tại khu vực này là đúng quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An và Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy:

– Thực hiện việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trái phép ra khỏi khu vực các mỏ cát đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép, cho thuê theo quy định; khu vực xung quanh khu vực mỏ cát và khu vực chuẩn bị xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ (dự kiến khởi công vào tháng 10 năm 2022).

– Hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao không phép theo đúng quy định pháp luật; buộc di dời, tháo dỡ công trình trong khu vực vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Trường hợp các hộ dân không thực hiện, thì tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp không đồng ý với các Quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy và của các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố, các hộ dân có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để giải quyết nhu cầu tiếp tục nuôi ngao của các hộ dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất khu vực cho phép hoạt động nuôi ngao trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 4761/UBND-KS ngày 11/8/2022 xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường về vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển để nuôi nhuyễn thể tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030 (khu vực biển huyện Tiên Lãng, với diện tích khoảng 3.000ha). Sau khi các Bộ có ý kiến và vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển để nuôi nhuyễn thể được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, thực hiện việc giao, cho thuê đất và khu vực biển để nuôi ngao theo đúng quy định pháp luật./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thông tin về việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại khu vực biển trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác