Print Thứ Hai, 22/02/2021 17:29 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 1: Thiết lập các vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Các địa điểm phong tỏa:

– Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

– Bệnh viện Giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

– Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

2. Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 do vi rút SARS-CoV2 gây ra.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ 05 giờ 00 ngày 22/02/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 8/03/2021 và có thể gia hạn thêm theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, quận: Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Lê Chân chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Y tế, Giao thông vận tải thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với các địa điểm nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo qui định.

Điều 3: Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế quận Hồng Bàng tổ chức tiếp nhận khám chữa bệnh đối với những trường hợp có Thẻ bảo hiểm y tế đúng tuyến ban đầu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm thanh, quyết toán chi phi khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế quận Hồng Bàng (nếu có).

Trung tâm y tế quận Hồng Bàng có trách nhiệm tổ chức khám chữa bệnh cho các trường hợp nêu tại điều này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Ban Chi đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận: Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Lê Chân, Giám đốc Trung tâm y tế quận Hồng Bàng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thiết lập 03 địa điểm phong tỏa cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác