Print Thứ Bảy, 12/02/2022 12:15 Gốc

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành chương trình hành động về chuyển đổi số nhằm thống nhất chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, Hải Phòng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là tập trung tạo lập nền tảng về chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành động lực để thực hiện các khát vọng phát triển.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh để chuyển đổi số thành công thì cần có cuộc cách mạng về thể chế, cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận không gian số mới, những mô hình mới, dịch vụ mới, sản phẩm mới và công nghệ mới.

Chính vì vậy, chuyển đổi số cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương.

Hải Phòng xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2022, đây cũng là một phần trong chủ đề năm của TP. Ảnh: ĐÀM THANH.

Năm 2022 chính là thời điểm TP tạo lập nền tảng và giai đoạn 2022-2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương“, ông Cường cho hay.

Trong chương trình hành động về chuyển đổi số, TP Hải Phòng sẽ thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số TP do chủ tịch UBND TP làm trưởng ban và thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số các địa phương do người đứng đầu UBND làm trưởng ban, có sự tham gia của các đoàn thể.

Phát triển nền tảng số, hạ tầng số với mục tiêu đảm bảo mạng lưới cáp quang phủ khắp các quận huyện, xã, phường và xóa toàn bộ các vùng lõm sóng di động tại các khu dân cư trên toàn TP, đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông đạt mức cao so với toàn quốc.

Ba trụ cột kinh tế của Hải Phòng gồm công nghiệp công nghệ cao-cảng biển, logistics-du lịch, thương mại cũng được xác định là các lĩnh vực mà TP sẽ tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ.

Cụ thể, hướng tới xây dựng hệ thống cảng thông minh với các nền tảng công nghệ 5G, IoT, hệ thống thông tin dữ liệu lớn quản lý về cảng biển, hậu cần cảng biển, kinh tế biển và dịch vụ logistics. Phát triển, triển khai các ứng dụng số phục vụ toàn diện hoạt động nghiệp vụ của các lực lượng (“biên phòng điện tử”, “hải quan số”, chữ ký số, camera an ninh,…) tại cửa khẩu cảng biển nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và giảm thời gian xử lý.

Trong phát triển du lịch hướng tới triển khai các ứng dụng số về du lịch thông minh, nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở kế thừa và phát huy hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hoạt động ngành du lịch Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Thông tin và truyền thông là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu về triển khai chương trình hành động. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, địa phương, định kỳ trước ngày 15-12 hằng năm báo cáo về UBND TP.

Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP về kết quả chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.

Tiến Thắng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Thay đổi nhận thức để chuyển đổi số thành công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác