Print Thứ Sáu, 06/09/2019 09:36

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, đặc biệt là sẵn sàng mặt bằng để thu hút các dự án công nghiệp nước ngoài thuộc nhóm công nghệ mới, hiện đại.

Khu CN DEEP C không ngừng vươn rộng, dài đón nhà đầu tư  

Hiện BQL khu kinh tế Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục để thành lập thêm 5 khu công nghiệp (CN) phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. Đó là Khu CN Cầu Cựu tại huyện An Lão, Khu CN Tiên Thanh tại huyện Tiên Lãng, Khu CN DEEP C4 tại huyện Kiến Thuỵ, Khu CN và phi thuế quan Xuân Cầu, Khu CN Sao Mai tại huyện Cát Hải.

Bên cạnh đó, sẽ thí điểm chuyển đổi một khu CN truyền thống thành khu CN sinh thái.

Mặt khác, BQL Khu kinh tế Hải Phòng, các ngành, địa phương luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án tại các khu CN, khu kinh tế như Vinfast, LG Electronics, LG Display, LG Innotek…

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng thành lập thêm 5 Khu CN vào năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác