Print Thứ Tư, 08/04/2020 20:38 Gốc

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo, giao UBND các quận, huyện chủ trì cùng Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và mất việc làm trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thống kê Hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế gửi về UBND các quận, huyện.

Các thông tin gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong ngày 11/4/2020. Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp chung và báo cáo UBND thành phố trong ngày 12/4/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng tập trung thống kê danh sách người lao động, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác