Print Thứ Năm, 26/12/2019 14:11 Gốc

Trước tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) của các doanh nghiệp, BHXH Thành phố Hải Phòng tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ.

Nhiều doanh nghiệp “nợ khủng”

Theo báo cáo của BHXH Hải Phòng, tính đến ngày 31.10, tổng số tiền nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) hơn 1.005 tỉ đồng, bằng 10,8% số kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao.

Theo đó, số tiền nợ của 7 đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin (có chứng thư bảo lãnh Chính phủ) khó có khả năng thu hồi là 301,224 tỉ đồng, trong đó số tiền lãi chậm đóng là 138,952 tỉ đồng. Số tiền được khoanh nợ đến ngày 31.12.2012 là 143.521 tỉ đồng, từ ngày 1.1.2018 hết thời hạn được bảo lãnh theo quy định.

Số tiền nợ của các đơn vị tạm dừng giao dịch, chủ bỏ trốn, thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh là 130,425 tỉ đồng, trong đó nợ lãi chậm đóng là 33,022 tỉ đồng. Ngoài ra, số tiền nợ của 5 đơn vị thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam là 103,493 tỉ đồng. Bên cạnh đó, số tiền ngân sách các quận, huyện nợ tiền đóng BHYT là 56,726 tỉ đồng.

Trước tình hình nợ đọng BHXH trên địa bàn như trên, ông Đào Xuân Hải – Phó Giám đốc BHXH Hải Phòng – cho biết, BHXH thành phố thường xuyên báo cáo, tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị nợ từ 3 tháng trở nên. Đưa công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào kế hoạch thanh tra hàng năm của thành phố.

Bên cạnh đó, yêu cầu cán bộ chuyên quản tích cực bám sát đơn vị sử dụng lao động đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời hàng tháng; giao chỉ tiêu giảm nợ đến từng cán bộ chuyên quản, hàng tháng, quý đánh giá tỉ lệ giảm nợ để làm căn cứ bình xét hiệu quả công việc” – ông Hải nói.

Đã chuyển hồ sơ 5 doanh nghiệp sang cơ quan công an

Thời gian qua, BHXH Thành phố Hải Phòng đã tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Về công tác kiểm tra, đã thực hiện kiểm tra tại 90 đơn vị có số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 5,6666 tỉ đồng, trong và sau kiểm tra các đơn vị đã nộp một phần số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BHH là 4,335 tỉ đồng, lập danh sách đóng BHXH, BHYT đối với 192 lao động Việt Nam và 2 lao động là người nước ngoài. Bên cạnh đó, BHXH Thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra tại 23 đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt, cơ quan BHXH thành phố đã chuyển hồ sơ 5 đơn vị không thực hiện kết luận thanh tra đến cơ quan công an để xem xét khởi tố theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước tình trạng vẫn còn nhiều doanh nghiệp nợ BHXH, giải pháp của BHXH thành phố Hải Phòng là sẽ thường xuyên báo cáo, tham mưu đề xuất UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH. Bên cạnh đó, yêu cầu cán bộ chuyên quản lý tích cực bám sát đơn vị sử dụng lao động đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời hàng tháng, giao chỉ tiêu giảm nợ đến từng cán bộ chuyên quản, hàng tháng, hàng quý đánh giá tỉ lệ giảm nợ để làm căn cứ bình xét hiệu quả công việc.

ANH THƯ

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng tăng cường thực hiện các  biện pháp thu nợ bảo hiểm xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác