Print Thứ Sáu, 14/07/2023 16:25 Gốc

Sáng 14/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác phòng, chống HIV/AIDS sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Đoàn công tác do đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm Trưởng đoàn.

Tại Hải Phòng, trong 02 năm qua công tác phòng, chống HIV/AIDS theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận. Hệ thống tổ chức bộ máy phòng, chống HIV/AIDS từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS được lồng ghép với hoạt động của các chương trình khác, phù hợp với điều kiện kinh tế và hoàn cảnh của từng địa phương, đơn vị.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Số người lây nhiễm HIV mới, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng và quá trình tiến triển từ HIV sang AIDS giảm dần; người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị và hỗ trợ tốt hơn; mục tiêu Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV có chuyển biến rõ nét. Các kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; khẳng định Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương được ban hành rất kịp thời, đúng lúc, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn xã hội trước tình hình mới của công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đại diện CDC Hải Phòng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vụ trưởng Bùi Ngọc Quý đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07, đồng chí Vụ trưởng đề nghị Hải Phòng tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy; đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng đối với người lao động trong lĩnh vực này; rà soát, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình thực tế công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn để tham mưu thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung phù hợp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Sở, ban, ngành liên quan cần tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07, trước hết là chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; thường xuyên sơ kết để đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả cao; phối hợp tốt giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị, chú trọng xây dựng các mô hình hay để nhân rộng…/.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống HIV/AIDS
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác