Print Thứ Tư, 02/06/2021 09:54 Gốc

Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành trên cả nước; để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và thực hiện theo đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn số 624/TGCP-TL ngày 28/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo,

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai các việc sau:

1. Chỉ đạo rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, nhất là các điểm sinh hoạt tư gia, sinh hoạt tôn giáo tập trung (bao gồm các điểm được công nhận và chưa được công nhận; điểm đã đăng ký và chưa đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung); phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ, vận động chức sắc, chức việc, người đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để tuyên truyền, yêu cầu tạm dừng triệt để mọi sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; treo biển thông báo về việc dừng hoạt động để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Đề xuất Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở này; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung có hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Thiết lập và duy trì liên lạc thường xuyên với người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế cho tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và những người có liên quan tại các điểm sinh hoạt tôn giáo tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

3. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch.

4. Phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến ổ dịch tại “Hội thánh truyền giáo phục hưng” và các vùng dịch khác (nếu có); chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc, khó khăn, phức tạp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 3543/UBND-KSTTHC.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác