Print Thứ Sáu, 14/05/2021 20:17 Gốc

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo như sau:

1. Hoạt động trở lại các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố từ ngày 15/5/2021 đến ngày 24/5/2021 (có kinh phí hỗ trợ).

2. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

– Quyết định thành lập các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

– Chỉ đạo các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố:

+ Không được lập các chốt cố định để kiểm soát dịch bệnh.

+ Tập trung kiểm tra, rà soát người từ vùng dịch về địa bàn, kiểm soát người cách ly tại nhà, truy vết các trường hợp có liên quan đến các vùng dịch, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

+ Hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026.

– Tổng hợp kinh phí hỗ trợ các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố theo quy định, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

– Tổng hợp trang thiết bị y tế, trang thiết bị bảo hộ, vật tư, hóa chất cần thiết để phục vụ công tác bầu cử, gửi Sở Y tế tổng hợp.

3. Giao Sở Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện; sớm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

4. Giao Sở Y tế tổng hợp, cung cấp trang thiết bị y tế, trang thiết bị bảo hộ, vật tư, hóa chất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện và theo quy định.

5. Các nội dung không đề cập tại Văn bản này tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Tăng cường áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác