Print Thứ Ba, 05/07/2022 11:03 Gốc

Về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

Theo Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các trường công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (11 danh mục các khoản thu), cụ thể như sau:

Dự thảo quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tài liệu kèm theo:

1. Dự thảo Nghị quyết.

2. Dự thảo Đề án.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng sẽ có quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác