Print Thứ Ba, 16/04/2019 18:52

Ngày 16/4, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ra Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải vào Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng và đổi tên thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng chính thức hoạt động từ ngày 1/5/2019. Ảnh minh họa: haiphong.gov.vn

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng chính thức hoạt động từ ngày 1/5/2019, kế thừa quyền, nghĩa vụ của Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng, Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải và nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án theo quy định.

Trụ sở giao dịch chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đặt tại số 14 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng hoạt động theo mô hình Ban quản lý dự án chuyên ngành, có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, gồm có: Tổng Giám đốc, không quá ba Phó Tổng Giám đốc, do Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Chuyển đổi chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng thành chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án không quá 10 phòng. Căn cứ vào quy mô, số lượng, điều kiện cụ thể của các dự án được giao quản lý, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đề xuất phương án bổ sung, kiện toàn các phòng thuộc ban; thống nhất với Sở Nội vụ, trình UBND thành phố Hải Phòng xem xét, quyết định.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Nguồn. Báo Tin tức

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng sáp nhập hai Ban Quản lý dự án thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác