Print Thứ Tư, 20/09/2023 17:10

Ngày 20.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Liên kết đào tạo theo nhu cầu mỗi trường

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hải Phòng cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều cơ sở giáo dục đã và đang thực hiện hoạt động liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống. Những ngày qua, hoạt động liên kết này được các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin, phản ánh theo nhiều chiều.

Theo Sở GDĐT Hải Phòng, việc liên kết dạy học trong các trường học được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24.8.2018 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28.2.2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá.

Trung tâm thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn được cấp phép hoạt động, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với điều kiện, khả năng của trung tâm. Khi thực hiện liên kết đào tạo phải có hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên…

Trao đổi với Lao Động, đại diện Sở GDĐT Hải Phòng khẳng định, các trung tâm kỹ năng sống, tiếng Anh mà các nhà trường đang liên kết đều là những cơ sở được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Việc các cơ sở giáo dục sử dụng các sản phẩm của trung tâm này là tuỳ theo nhu cầu của mỗi trường.

Việc tăng cường đào tạo kỹ năng, không gian trải nghiệm là một xu hướng đúng. Còn việc triển khai cụ thể thế nào, có nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh hay không là phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi trường. Phụ huynh có quyền lựa chọn, không lựa chọn cho con tham gia“, đại diện Sở GDĐT cho biết.

Giáo viên người nước ngoài tại một Trung tâm ngoại ngữ ở Hải Phòng. Ảnh: Sở GDĐT Hải Phòng.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện liên kết trong các cấp học

Để Sở GDĐT có thông tin quyết định trong việc chỉ đạo liên kết dạy học trong các trường học, Sở GDĐT đề nghị trường THPT, các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động liên kết của đơn vị mình (đánh giá thuận lợi, ưu điểm, hiệu quả, hạn chế và đề xuất trả lời có hay không việc triển khai hoạt động liên kết trong thời gian tới).

Phòng GDĐT quận, huyện báo cáo UBND quận, huyện để tham mưu tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động liên kết của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn phụ trách (tổng hợp đánh giá thuận lợi, ưu điểm, hiệu quả, hạn chế và đề xuất trả lời có hay không việc triển khai hoạt động liên kết trong thời gian tới tại quận, huyện). Các đơn vị báo cáo về sở trước ngày 30.9.

Các trung tâm rà soát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành. Đồng thời, xây dựng kế hoạch nhằm chú trọng việc hoạt động chủ yếu tại địa điểm đã được Sở GDĐT cho phép hoạt động; phối hợp với các trường học (khi có liên kết) để đánh giá hiệu quả, chất lượng của việc liên kết.

Sau bước rà soát này, Sở sẽ có những bước triển khai về mặt quản lý nhà nước chặt chẽ hơn liên quan đến việc liên kết dạy học trong các trường học“, đại diện Sở GDĐT cho biết.

Mai Dung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng rà soát việc liên kết dạy kỹ năng sống, tiếng Anh trong trường học
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác