Print Thứ Tư, 08/01/2020 18:40 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 13/11/2019, đã ban hành Nghị Quyết số 54/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Quyết nghị của HĐND về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh.
Hải Phòng: Quyết nghị của HĐND về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Quyết nghị của HĐND về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác