Print Thứ Hai, 09/12/2019 10:36 Gốc

Triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch thành phố sau khi được phê duyệt sẽ đóng vai trò là khung pháp lý quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành của thành phố Hải Phòng, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Lãnh đạo thành phố xác định trọng tâm của công tác xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố là hình thành xương sống và định hướng cho việc lập quy hoạch thành phố sao cho phù hợp định hướng phát triển của thành phố được xác định tại Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tập trung vào 4 công việc cụ thể như sau:

(1) Khảo sát thu thập thông tin phục vụ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố;

(2) Xác định các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch;

(3) Xác định yêu cầu các nội dung liên quan trong quá trình lập quy hoạch thành phố;

(4) Xác định tiến độ thực hiện và sản phẩm đạt được.

Để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố cần có sự lãnh chỉ đạo, tham gia tập trung của các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan trong việc cung cấp số liệu, đánh giá tình hình thực trạng và dự báo xu thế phát triển trong tương lai của ngành, đơn vị, địa phương mình đang quản lý.

Nội dung chi tiết Quyết định số 2873/QĐ-UBND, tại đây.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác