Print Thứ Năm, 28/05/2020 08:16 Gốc

Thành phố Hải Phòng vừa thông qua đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hải Phòng là đô thị loại I, tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế của thành phố và có xu hướng ngày càng tăng nhanh cả về quy mô và mức đóng góp. Tuy nhiên, Hải Phòng hiện vẫn còn tám trong số 15 đơn vị hành chính là huyện, 55% số dân sống ở nông thôn. Tại Hải Phòng, phát triển du lịch cộng đồng được thực hiện từ nhiều năm, đạt được những kết quả nhất định, nhất là tại một số xã của huyện Cát Hải như Phù Long, Xuân Đám, Việt Hải… Nhưng hoạt động vẫn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế hạn chế, chưa có sức lan tỏa thành loại hình sản phẩm du lịch phổ biến.

Hải Phòng quyết định sẽ tập trung phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm thu hút khách và nâng cao doanh thu du lịch, đồng thời phù hợp định hướng mở rộng không gian phát triển du lịch của TP Hải Phòng, góp phần thực hiện hai mục tiêu lớn là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Hải Phòng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới
Khách du lịch tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). Ảnh: THANH HÀ

Để triển khai, UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu hiện trạng, tiềm năng phát triển du lịch tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Dương từ năm 2016 đến nay và đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng đó, các địa phương đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới với các mô hình gắn du lịch cộng đồng.

PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác