Print Thứ Tư, 05/02/2020 11:46 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu được các chỉ tiêu theo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019-2020 của thành phố nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần cùng cả nước cải thiện thứ bậc trên các bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh lên 10 bậc, năng lực cạnh tranh lên 05 bậc, đổi mới sáng tạo lên 3-4 bậc, Chính phủ điện tử lên 10-15 bậc.

Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của thành phố và Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội.

Uỷ ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho một số Sở, ngành, đơn vị tập trung đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử; đẩy mạnh thanh toán điện tử; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (starup); tiếp tục cải thiện về cấp phép xây dựng và chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố; thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 25-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác