Print Thứ Sáu, 08/03/2024 14:58 Gốc

Sáng 8/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã; có 280 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn Nông thôn mới (chiếm khoảng 43,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%; trong đó: tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33% (giảm 5,62%); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Điểm cầu các địa phương tham dự Hội nghị.

Tại Hải Phòng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời, ngoài thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo chung theo quy định của trung ương, thành phố còn dành nguồn lực thực hiện một số chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm thu nhập, tiếp cận tốt các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin,…), thoát nghèo bền vững, qua đó tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm đều qua các năm. Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn là 0,32% (giảm 0,46% so với năm 2022, đạt 115% kế hoạch đề ra). Mục tiêu đến năm 2024 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, giai đoạn 2022-2025.

Kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của một số địa phương triển khai chương trình còn chậm, chưa quyết liệt… Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, các Bộ, ngành chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách…; các địa phương chủ động triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập; tích cực trao đổi thông tin, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Cẩm Nhung; Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng phấn đấu mục tiêu đến năm 2024 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, giai đoạn 2022-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác