Print Thứ Bảy, 21/03/2020 09:42 Gốc

UBND TP.Hải Phòng vừa có quyết định hỗ trợ tiền ăn cho người nước ngoài bị cách ly do dịch Covid-19 (thông qua bếp ăn tập thể) với mức 85.000 đồng/người/ngày.

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, căn cứ vào đề nghị của liên sở Y tế và Tài chính, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa đồng ý điều chỉnh hỗ trợ tiền ăn đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lực lượng phục vụ tại các cơ sở cách ly do dịch Covid-19. Cụ thể: Hỗ trợ tiền ăn cho người nước ngoài (thông qua bếp ăn tập thể) với mức 85.000 đồng/người/ngày (tăng 20.000 đồng/người/ngày so với mức ăn quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố).

Bếp ăn phục vụ những người cách ly y tế tập trung – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Hỗ trợ tiền ăn cho người Việt Nam và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly (thông qua bếp ăn tập thể), với mức 75.000/người/ngày (tăng 10.000 đồng/người/ngày so với mức ăn quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố).

Nguồn kinh phí sẽ được chi từ nguồn xã hội hóa của thành phố.

Trước đó, UBND TP.Hải Phòng ban hành Kế hoạch cung cấp hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế – xã hội.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo sự điều phối của các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ cho người dân ở khu vực bị phong tỏa cách ly y tế do dịch bệnh. Các cơ quan nhà nước tổ chức mua và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu đến các hộ dân tại khu vực cách ly đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Người nước ngoài bị cách ly được hỗ trợ 85.000 đồng tiền ăn/ngày
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác