Print Thứ Sáu, 30/12/2022 11:55 Gốc

Năm 2022, UBND TP Hải Phòng có quyết định giao chỉ tiêu thu 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho UBND các quận, huyện và các ngành chức năng.

Theo quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 vừa được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký duyệt, Hải Phòng đặt mục tiêu năm 2023 sẽ thu được 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Số thu này bằng 211,76% dự toán trung ương giao, bằng 166,29% số thu tiền sử dụng đất thực hiện trong năm 2022.

Khu đất rộng hơn 9.000 m2 tại lô 4/10 đường Lê Hồng Phong đang được Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Năm 2022, số thu tiền sử dụng đất của Hải Phòng ước thực hiện hơn 7.817 tỷ đồng, bằng 156,3% dự toán Trung ương giao nhưng chỉ đạt 78,2% dự toán HĐND TP Hải Phòng giao.

Theo phân bổ nguồn thu, trong số 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, các quận, huyện thu 3.676 tỷ đồng. Khoản thu còn lại thuộc trách nhiệm các ngành chức năng.

Huyện Thuỷ Nguyên và quận Hải An được giao chỉ tiêu thu từ 950-1.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, là hai địa phương được giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất lớn nhất khối quận, huyện. 12 quận, huyện còn lại được giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất từ 75 tỷ đồng (huyện đảo Cát Hải) đến 373 tỷ đồng (huyện An Dương).

Đặc biệt, năm 2023, khoản thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước của Hải Phòng có sự sụt giảm rõ rệt. Năm 2022, Hải Phòng thu được hơn 6.182 tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển, số thu này bằng 888,3% dự toán trung ương giao, bằng 386,4% dự toán HĐND TP Hải Phòng. Tuy nhiên, năm 2023, khoản thu này dự kiến chỉ đạt 2.200 tỷ đồng, bằng 36% mức thu của năm 2022. Theo lý giải từ UBND TP Hải Phòng, khoản thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 tăng mạnh do Hải Phòng áp dụng quy định tổ chức thuê đất được nộp tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan phải tổ chức nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Cục Thuế cùng các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường phải chủ động phối hợp cùng các quận huyện hoàn thành, hoàn thành vượt chi tiêu được giao. Các đơn vị này cũng có trách nhiệm tổng hợp các dự án triển khai trong năm 2023, báo cáo UBND TP Hải Phòng để đôn đốc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách từ các khoản thu này.

Hải Dương

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Năm 2023 dự kiến thu 13.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác