Print Thứ Năm, 16/06/2022 09:30 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản số 4052/UBND-VX về việc mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2322/SYT-TTKSBT ngày 09/6/2022 về việc hoạt động trở lại dịch vụ massage, xông hơi và của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 81/BC-SVHTT ngày 26/5/2022 báo cáo kết quả giám sát việc thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, chiếu phim trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Cho phép mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Karaoke, vũ trường, chiếu phim, massage, xông hơi trên địa bàn thành phố.

2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chịu trách nhiệm về tuân thủ các quy định theo cam kết.

3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh, phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Văn bản này thay thế các Văn bản trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo về nội dung nêu trên.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tài liệu kèm theo: Văn bản số 4052/UBND-VX

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác