Print Thứ Bảy, 01/06/2024 17:00 Gốc

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã đăng tải công khai Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An. Trước đó, UBND thành phố đã có quyết định giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế làm bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, với tổng mức đầu tư 2.499 tỷ đồng.

Dự án có mục tiêu xử lý 1.000 tấn rác sinh hoạt/ngày và phát điện khoảng 20MW, được coi là một dự án mang tính đột phá, mang tính chiến lược của thành phố Hải Phòng. Dự án sẽ có quy mô sử dụng khoảng 10,56ha đất, trong đó, diện tích xây dựng nhà máy khoảng 9,54ha, diện tích để xây dựng đường giao thông kết nối với bên ngoài khoảng 1,02ha.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước; là thành phố cảng, cửa chính ra biển quan trọng, là đầu mối giao thông quan trọng Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang-một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc; và là trung tâm kinh tế-khoa học-kỹ thuật tổng hợp của Vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Đình Vũ.

Những năm gần đây, thành phố có sự phát triển vượt bậc với nhiều chỉ số ấn tượng, các dự án phát triển hạ tầng trọng yếu quốc gia được đầu tư xây dựng; các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp công trình giao thông quan trọng của thành phố.

Song song với sự phát triển về kinh tế-xã hội, thành phố cũng luôn quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề nạn rác thải ngày càng gia tăng, hướng tới tạo ra nguồn năng lượng sạch, nâng cao chất lượng môi trường và phát triển kinh tế cho thành phố.

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo, ban hành giải pháp cụ thể; trong đó phấn đấu xây dựng một nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng để phát điện thông qua đó để góp phần xây dựng môi trường của thành phố ngày càng xanh, sạch, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Thành phố Hải Phòng rất mong muốn lựa chọn được nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia dự án này, cùng chung tay kiến tạo một Hải Phòng xanh, năng động, phát triển bền vững đồng thời tạo dựng nhiều cơ hội đầu tư, quảng bá hình ảnh của nhà đầu tư. Nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tốt nhất với công nghệ hiện đại, thành phố đang kêu gọi các nhà thầu tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ sẽ được bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Tháng 6/2024 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến trong vòng 100 ngày sẽ có kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Hồng Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác