Print Thứ Sáu, 27/03/2020 11:44 Gốc

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tổ chức thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu theo các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển, 50% ngư cụ khai thác thuỷ sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển trên địa bàn thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân huỷ; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm ven biển trên địa bàn thành phố; 100% các khu bảo tồn biển trên địa bàn thành phố không còn rác thải nhựa. Đến năm 2030, các chỉ tiêu trên phấn đấu đạt từ 75% – 100%.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tập trung chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đồng thời, thực hiện các nội dung quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng phù hợp với Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường của thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 87-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng lên kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác