Print Thứ Ba, 11/04/2023 21:50 Gốc

TP.Hải Phòng đang triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các trường công lập.

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.Hải Phòng quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các Trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn TP.Hải Phòng, mức học phí năm học 2023-2024 đối với các trường công lập cụ thể:

Hải Phòng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy định mức thu học phí năm học 2023-2024.

Chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 9.12.2019 của HĐND TP.Hải Phòng về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Người dân tham gia ý kiến vào biểu mẫu dưới trang: https://haiphong.gov.vn/Xin-y-kien-nhan-dan/Du-thao-Nghi-quyet-cua-Hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-Quy-dinh-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2023-2024-doi-voi-cac-Truong-cong-lap-giao-duc-Mam-non-Pho-thong-v-115588.html hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

Thời gian gửi ý kiến đến hết ngày 5.5.2023.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo, nhiều phụ huynh TP.Hải Phòng đề xuất thành phố tiếp tục miễn giảm học phí cho học sinh các cấp. Phụ huynh Đặng Thị Thảo góp ý kiến: “Là 1 phụ huynh có 2 con đang ở độ tuổi đi học, tôi xin được đề nghị nhà nước miễn học phí cho các cháu. Tình hình kinh tế mấy năm nay khó khăn, nhiều công nhân còn không có việc để làm nên áp lực các khoản tiền học và các khoản thu đầu năm luôn là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Kính mong thành phố xem xét“.

Băng Tâm

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng lấy ý kiến vào dự thảo quy định mức thu học phí năm học 2023-2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác