Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:59

Theo Thông báo của Ngân hàng Thế giới, thành phố Hải Phòng đã được lựa chọn là một trong sáu thành phố trên toàn thế giới tham gia vào Chương trình Đô thị thích ứng biến đổi khí hậu (CRP) của Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu của CRP nhằm hỗ trợ các cơ quan Chính phủ trong việc tăng cường khả năng thích ứng đối với những biến đổi khí hậu và những rủi ro, thảm họa có thể xảy ra cho các đầu tư quy mô trong lĩnh vực đô thị. Chương trình nhằm mục đích thu hút các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực thể chế và khuôn khổ pháp lý, mở rộng các phương án tài trợ đối với đầu tư cơ bản.Quận Đồ Sơn trong một cơn bão đổ bộ – Ảnh minh họa: Quốc Trung

Trong giai đoạn đầu của chương trình, một số cán bộ của thành phố Hải Phòng đã tham gia Hội thảo về Các giải pháp tài chính toàn diện đối với các thành phố được tổ chức tại Bangkok vào tháng 11/2017. Sự kiện này đã tạo cơ hội cho các cán bộ thành phố, đại diện các khối tư nhân, nhà tài trợ và nhà đầu tư cùng trao đổi về các cơ hội mở rộng các hạng mục đầu tư khu vực tư nhân.

Trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình (từ tháng 7-12/2018), Ngân hàng Thế giới cho biết, có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho thành phố Hải Phòng thông qua việc giúp đỡ thành phố xác định các dự án đầu tư mà có thể tăng cường khả năng thích ứng của đô thị và thu hút các nguồn vốn khu vực tư nhân. Để tạo thuận lợi cho quá trình này, Ngân hàng Thế giới đã ký hợp đồng với Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC) để thực hiện công việc xác định các dự án, xây dựng Kế hoạch Đầu tư cơ bản để tối đa hóa các nguồn tài trợ, đưa ra các đề xuất cải cách hoặc các công việc có thể đẩy nhanh quá trình thực hiện cấu trúc vốn đầu tư tối ưu.

Nhằm thực hiện quy trình này, trong thời gian tới, nhóm Ngân hàng Thế giới cùng đội ngũ nhóm tư vấn PwC dự kiến sẽ làm việc với thành phố và thực hiện một chuỗi các cuộc thảo luận với các bên liên quan, thu thập thêm dữ liệu và trả lời các câu hỏi bổ sung để tiếp tục nghiên cứu về đề xuất Dự án Phát triển Giao thông đô thị bền vững thành phố Hải Phòng.

Tại cuộc họp gần đây nhất dự kiến sẽ diễn ra (sáng 5/9/2018) giữa Ngân hàng thế giới và lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Ngân hàng Thế giới sẽ giới thiệu Chương trình đô thị thích ứng biến đổi khí hâu và các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan để cùng phối hợp trong việc xác định các dự án đầu tư về thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng; các nguồn tài chính của thành phố cũng như những thách thức mà Hải Phòng có thể gặp phải trong việc huy động vốn. Từ đó xác định mục tiêu/tầm nhìn của thành phố và các định hướng ưu tiên cho công tác thực hiện các dự án đầu tư, bao gồm các tiềm năng về mối quan hệ đối tác công tư PPP từ khu vực tư nhân và khả năng thu hồi giá trị đầu tư từ đất. Đồng thời sẽ tập trung thảo luận các thông tin, dữ liệu còn thiếu hụt cho công tác phân tích trong nghiên cứu về Dự án Giao thông đô thị bền vững Hải Phòng do thành phố đề xuất.

haiphong.gov.vn 05/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng là một trong sáu thành phố trên thế giới tham gia vào Chương trình Đô thị thích ứng biến đổi khí hậu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác