Print Thứ Năm, 30/05/2024 09:00 Gốc

Sáng 30/5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 14 của Đảng làm Trưởng đoàn khảo sát, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Cùng làm việc có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó tổ trưởng Thường trực Tổ biên tập Văn kiện; Đinh Văn Ân, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư; cùng các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ biên tập Văn kiện.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại cuộc làm việc.

Đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn thành phố

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố báo cáo kết quả gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại Hải Phòng; các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, nhiệm kỳ Đại hội 16 Đảng bộ thành phố; công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng cường đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các định hướng phát triển thời gian tới.

Thành phố đề xuất Tổ biên tập Văn kiện một số nội dung liên quan đến Quyết định 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các quy hoạch chuyên ngành; bảo đảm sự phù hợp của hệ thống pháp luật với các quy định của Đảng; tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự chủ động đối với địa phương, cơ sở; hướng dẫn các địa phương thực hiện sơ, tổng kết các nghị quyết, kịp thời dự báo, định hướng thông tin dư luận; tạo cơ chế, chính sách thuận lợi thu hút các nguồn xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa…

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo thành phố làm rõ những nội dung được các thành viên Đoàn công tác quan tâm. Trong đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định những kết quả thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua là kết tinh của sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo từ trung ương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết xây dựng, phát triển thành phố các thời kỳ như: Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị (khóa 9) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa 12) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và phương châm an sinh xã hội đi trước phát triển kinh tế, mọi chính sách phải vì nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng thông tin việc thành phố tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết 45, Nghị quyết 35, từ đó đề xuất các nhóm cơ chế, chính sách để Hải Phòng tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Đồng chí Bí thư Thành uỷ đề xuất Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 14 của Đảng tham mưu Trung ương sơ, tổng kết thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù tại 10 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó có Hải Phòng, từ đó nhân rộng những mô hình hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương…

Hải Phòng khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Thành ủy Hải Phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố đạt nhiều kết quả vượt bậc. Kinh tế Hải Phòng trong nhiều năm liền duy trì tăng trưởng GRDP ở mức hai con số, là hình mẫu về sự phát triển nhanh và bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, Hải Phòng tiên phong, chủ động trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đấy các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển-logistics và du lịch-thương mại trở thành những trụ cột của nền kinh tế thành phố. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường được quan tâm, phát triển. Quốc phòng-an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; sự chủ động, tích cực phát huy vai trò, vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện các đột phá trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhà ở đô thị… là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới. Đồng chí cũng đề nghị thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đề ra; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường liên kết vùng và tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; triển khai mô hình Khu thương mại tự do… thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của thành phố để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Tin: Lê Oanh; Ảnh: Duy Thính

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng là hình mẫu của cả nước về sự phát triển nhanh, bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác