Print Thứ Năm, 20/05/2021 17:15 Gốc

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng yêu cầu các Công ty kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (doanh nghiệp) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG tại Doanh nghiệp, tự chấm điểm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng; thường xuyên báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu và có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch trong doanh nghiệp và cộng đồng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Các doanh nghiệp chủ động xây dựng kịch bản, các biện pháp phòng, chống dịch trong trường hợp có phát sinh ca dương tính tại doanh nghiệp đảm bảo không để đột xuất, bất ngờ, sẵn sàng có thể triển khai ngay khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Các đơn vị thường xuyên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại doanh nghiệp; rà soát, quản lý, nắm bắt chặt chẽ tình hình di biến động của người lao động tại doanh nghiệp, đảm bảo có thể thực hiện ngay việc lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp có liên quan đến ca bệnh (F1, F2, F3) do tiếp xúc hoặc đến từ các vùng có dịch theo hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là giãn cách công nhân khi làm việc, sinh hoạt và các quy định, hướng dẫn của thành phố về công tác phòng chống dịch.

Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại thành phố để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh MD.

Đối với lao động nước ngoài các doanh nghiệp tuyệt đối không được sử dụng lao động người nước ngoài khi chưa được cấp giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động), không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, chỉ đề xuất nhập cảnh đối với các chuyên gia, người lao động nước ngoài khi thực sự cần thiết đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đối với người lao động nước ngoài cư trú tại khu công nghiệp, khu kinh tế phải đảm bảo các quy định tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17.3.2021 của UBND thành phố quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với lao động ngoại tỉnh, các doanh nghiệp phải có biện pháp hạn chế tối đa việc di chuyển của người lao động ngoại tỉnh, phương án di chuyển phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch (đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển, xe chở tối đa không quá 50% số ghế, phun khử khuẩn,…).

Các doanh nghiệp chủ động có phương án hỗ trợ chỗ ăn ở, sinh hoạt cho người lao động ngoại tỉnh, khuyến khích người lao động ngoại tỉnh ở lại TP. Hải Phòng để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; đối với những lao động được cho nghỉ tại nhà vì có liên quan đến các trường hợp ca bệnh (F1, F2, F3) hoặc đi qua các vùng có dịch, doanh nghiệp có phương án chi trả, hỗ trợ thêm về lương để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Các doanh nghiệp tuyệt đối không tiếp nhận những người lao động đến từ các xã, phường, thị trấn có ca dương tính (theo cập nhật của Sở Y tế tại địa chỉ trang web: http://soytehaiphong.gov.vn/) trở lại làm việc theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2976/UBND-GT ngày 11.5.2021.

MAI DUNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại Hải Phòng để phòng dịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác