Print Thứ Năm, 15/10/2020 08:35 Gốc

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16)

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự cố gắng và nỗ lực cao độ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đạt được những thành tích toàn diện và vượt bậc, trên mọi lĩnh vực. Kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, quốc phòng-an ninh được củng cố, Hải Phòng thực sự đạt được những dấu ấn mới trên con đường xây dựng và phát triển.

Để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội tại 35 đảng bộ trực thuộc, với 1.263 tổ chức cơ sở Đảng. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được tiến hành công phu, khoa học, huy động được trí tuệ và sự đóng góp của toàn Đảng bộ, cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố. Đề án nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị kỹ càng, theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Ngày 31-8-2020, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, có những chỉ đạo sâu sắc, giúp Đảng bộ thành phố hoàn thiện các công việc chuẩn bị Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 diễn ra trong bối cảnh mới, hạ tầng kinh tế-xã hội của thành phố được tăng cường đáng kể, đây là kết quả của hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đặc biệt, Nghị quyết số 45 ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra vận hội mới phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Đại hội có trách nhiệm tổng kết, đánh giá toàn diện và sâu sắc những kết quả đạt được, cùng với những khuyết điểm, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15.

Đại hội sẽ thảo luận, quyết định các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, là cơ quan nhận trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Trong giờ phút trang trọng này, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng, đặc biệt là sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng, xây dựng, phát triển thành phố và đất nước. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh và bệnh binh, các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đang hướng về đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc.

Đại hội thể hiện tinh thần quyết tâm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò là động lực phát triển của đất nước”.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16.

(*) Đầu đề của Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng khẳng định vai trò là động lực phát triển của đất nước (*)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác