Print Thứ Sáu, 22/10/2021 17:23 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố như sau:

Từ 00h00’ ngày 23/10/2021:

1. Về việc cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác về Hải Phòng

(1) Đối với người đến từ các địa bàn có dịch (vùng màu đỏ-nguy cơ rất cao, vùng màu cam-nguy cơ cao theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng), áp dụng theo Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

– Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe.

– Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

– Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

– Đối với đoàn công tác đi đến/về từ các địa bàn có dịch (vùng màu đỏ-nguy cơ rất cao, vùng màu cam-nguy cơ cao theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng) vào thành phố phải có Văn bản đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố và thực hiện:

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày): Tự theo dõi sức khỏe và lấy mẫu test nhanh/RT-PCR vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 (đối với người ở trên 7 ngày).

+ Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày: Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7.

(2) Đối với những người trở về từ các địa bàn khác: Nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp (tương ứng với màu vàng, màu xanh theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng), thực hiện tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện 5K, nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau mỏi cơ… phải báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

(3) Người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

(4) Đối với người nhập cảnh

– Cách ly tại Hải Phòng:

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe ngày tiếp theo.

+ Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

– Người đã hoàn thành cách ly tại các địa phương khác:

+ Đối với người đã hoàn thành cách ly ở địa bàn có dịch (vùng màu đỏ-nguy cơ rất cao, vùng màu cam-nguy cơ cao theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng) khi về Hải Phòng: Phải thực hiện cách ly 07 ngày tại nơi lưu trú (khách sạn được thành phố phê duyệt) hoặc cách ly chặt chẽ tại nhà và phải thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly.

+ Đối với những người hoàn thành cách ly ở các địa bàn còn lại khi về Hải Phòng phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày, tuân thủ 5K, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi về/đến địa phương.

(5) Đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Văn bản số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế.

(6) Đối với người về Hải Phòng bằng đường sắt và đường hàng không thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT và Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19.

(7) Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly.

2. Đối với hoạt động của các xe Container, xe vận tải hàng hóa.

– Người điều khiển phương tiện ra/vào khu vực có dịch: Không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa.

– Lái xe và phụ xe phải ít nhất đã được tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19.

– Nếu người điều khiển phương tiện ra/vào khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đi và khi quay về, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch: Đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người khác.

– Giao chủ doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe và phụ xe bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR định kỳ 1 lần/tuần.

3. Đối với hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các Quyết định: số 1839/QĐ-BGTVT, số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19.

4. Tổ chức thực hiện.

(1) Sở Y tế.

– Căn cứ bảng tổng hợp đánh giá cấp độ dịch cập nhật hàng ngày trên Website của Bộ Y tế xây dựng bảng hướng dẫn cách ly; cập nhật hàng ngày trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Sở Y tế Hải Phòng.

– Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế căn cứ hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại các Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 và 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 để triển khai kiểm soát dịch bệnh tại sân bay đối với hành khách trên các chuyến bay về Hải Phòng: Phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR, khu vực cách ly tạm thời.

– Đối với hành khách lưu trú tại Hải Phòng, phải bố trí khu vực chờ riêng, phối hợp với chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại sân bay bố trí khách đi bằng phương tiện taxi về các địa phương và phải áp dụng biện pháp cách ly y tế chặt chẽ tại nhà; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 2 và ngày thứ 7; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

– Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng theo quy định. Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh.

(2) Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi và Ga Hải Phòng.

– Chỉ cho phép các xe taxi đã đăng ký với Sở Giao thông vận tải và sân bay được vận chuyển khách về nhà/nơi lưu trú.

– Yêu cầu các hãng taxi cung cấp danh sách các lái xe, biển số xe, số điện thoại liên hệ để thực hiện việc truy vết khi xuất hiện tình huống liên quan đến vận chuyển F0.

– Các lái xe phải ghi chép lại lịch trình di chuyển, thông tin của khách (họ tên, số điện thoại, nơi đi, địa chỉ nơi đến), thực hiện 1 cung đường 2 điểm đến, hạn chế không được dừng đỗ dọc đường; đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện với khách, khử khuẩn xe ngay khi trả khách và trước khi đón khách tiếp theo.

– Phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi và các hãng taxi liên quan thực hiện việc truy vết kịp thời các lái xe taxi khi có thông báo của cơ quan y tế liên quan đến việc vận chuyển các trường hợp F0

(3) Đối với các chốt kiểm soát dịch COVID-19 cửa ngõ thành phố.

– Căn cứ theo hướng dẫn tại Văn bản này và bảng hướng dẫn cách ly cập nhật hàng ngày trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Sở Y tế Hải Phòng để thực hiện việc kiểm soát và áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe và các hình thức cách ly phù hợp đối với những người từ các địa phương khác vào thành phố.

– Tăng cường sử dụng ứng dụng PC-COVID cho việc khai báo y tế để rút ngắn thời gian khai báo tại các chốt.

– Thực hiện việc phân luồng, điều tiết linh hoạt để lưu thông qua các chốt, tránh ùn tắc.

(4) Sở Giao thông vận tải.

– Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng, hướng dẫn về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) phù hợp với tình hình cụ thể của Hải Phòng.

– Phổ biến, triển khai đến các đơn vị để thực hiện; tổ chức kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của thành phố và của Bộ Giao thông vận tải.

– Căn cứ vào thông tin các chuyến bay, chuyến tàu về Hải Phòng, bố trí đủ số lượng xe taxi phục vụ việc vận chuyển hành khách theo quy định tại Văn bản này.

– Phối hợp với Sở Y tế tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho các hãng taxi tham gia vận chuyển hành khách và người từ các địa phương khác về Hải Phòng, yêu cầu tuân thủ và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

(5) Sở Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với Sở Y tế tích cực triển khai, hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC-COVID cho việc khai báo y tế tại các chốt.

(6) Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

– Chỉ đạo kiểm tra các điều kiện cách ly tại nhà, chỉ thực hiện cách ly tại nhà khi địa điểm cách ly đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19, nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải thực hiện cách ly tập trung tại các khách sạn được thành phố phê duyệt và phải tự chi trả các kinh phí liên quan trong quá trình cách ly; trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

– Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người cách ly tại nhà/nơi lưu trú, việc cách ly tại nhà phải được thực hiện nghiêm với sự quản lý của chính quyền địa phương, thực hiện treo biển thông báo “Gia đình đang có người thực hiện cách ly y tế” để cộng đồng biết, hỗ trợ. Địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về các hoạt động này.

– Thực hiện các hướng dẫn của Sở Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch và các địa phương khác về địa bàn.

– Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

– Chỉ đạo việc thống kê, rà soát người đang lưu trú trên địa bàn chưa được tiêm vắc xin, phối hợp với Sở Y tế để tổ chức tiêm vắc xin cho những đối tượng này, sớm đạt mục tiêu bao phủ vắc xin trên địa bàn.

Văn bản này thay thế Mục 2, Mục 4 Văn bản số 7748/UBND-VX ngày 13/10/2021 và các Văn bản đã ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung trái với nội dung của Văn bản này. Trong trường hợp có các quy định mới của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh phù hợp.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng hướng dẫn tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác