Print Thứ Bảy, 06/02/2021 12:29 Gốc

Ngày 6/2, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ tỉnh thành khác về Hải Phòng (cập nhật đến 12 giờ).

Biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng dựa vào nơi cư trú và việc đi, đến địa điểm có dịch bệnh.

Hải Phòng: Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh thành khác về Hải Phòng, cập nhật 12 giờ ngày 6/02/2021.

Các biện pháp có thể thay đổi trong các Hướng dẫn tiếp theo.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh thành khác về Hải Phòng, cập nhật 12 giờ ngày 6/02/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác